Interreg V wil grensoverschrijdende samenwerking meer dan ooit stimuleren

interreg-vHet Europese programma Interreg heeft op de Transfo-site in Zwevegem zijn nieuwe subsidieprogramma (Interreg V) voorgesteld. Meer dan 250 personen kwamen op het event af. Bedoeling is om de samenwerking tussen Noord-Frankrijk, Wallonië (in de eerste plaats Henegouwen ofte la wallonie Picarde) en Vlaanderen (in de eerste plaats West-Vlaanderen) te stimuleren. Wie met frisse ideeën rondloopt, krijgt tot eind februari de kans om een dossier in te dienen. Vooral in de bedrijfseconomische sfeer liggen nog veel kansen voor het rapen, aldus député Jean de Bethune.

De geselecteerde microprojecten zullen maximaal 18 maanden mogen duren en ze zullen een maximale subsidie van 30.000 euro kunnen ontvangen. Die subsidie wordt voor de volle honderd procent gefinancierd wordt door het EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het is de bedoeling dat ze tot plaatselijke, grensoverschrijdende vormen van samenwerking leiden op het gebied van milieu, ondernemerschap en sociale cohesie. Microprojecten werken rond een grote verscheidenheid aan onderwerpen die de burgers interesseren, zoals onder meer opleiding en werkgelegenheid, natuur, erfgoed of gezondheid. De finale doelstelling is altijd samenwerking tot stand brengen tussen partners die afkomstig zijn uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen.

Ter gelegenheid van dit evenement benadrukte Agnès Monfred, hoofd van het directoraat-generaal “Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling” van de Europese Commissie, de voortdurende zorg van Europa om ten dienste te staan van de burgers, bijvoorbeeld via initiatieven zoals de microprojecten. Ook heeft ze gewezen op de noodzaak om een strikt prestatiekader te hanteren, en op het belang om de resultaten van de microprojecten goed op te volgen en te evalueren. Na de presentatie van de uitvoeringsvoorwaarden van het programma, kregen negen kandidaat-projectpartners, tijdens een pitch van drie minuten, de kans om hun idee aan het publiek voor te stellen. Als afsluit van de namiddag was er een netwerksessie, die aan heel wat potentiële partners de gelegenheid bood elkaar te ontmoeten. (KC)