NIEUWPOORT – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts investeert 8 miljoen euro in een pakket aanvullende maatregelen die garanties geven aan de jachtclubs in Nieuwpoort. Dat bedrag komt bovenop de 50 miljoen euro die geïnvesteerd wordt in de nieuwe stormvloedkering op de monding van de IJzer. “We investeren in kustveiligheid én in de aantrekkelijkheid van de jachthaven”, zegt Weyts.

Vlaanderen wil de volledige Kust beter beschermen tegen stormen. Op dit moment is de haveningang van Nieuwpoort nog een zwakke schakel in de kustlijn. De Vlaamse Overheid investeert daarom 50 miljoen euro in een nieuwe stormvloedkering op de monding van de IJzer, die het hele hinterland van de rivier zal beschermen tegen overstroming vanuit zee. De voorbereidende werken hiervoor zijn al gestart op het terrein.
De stormvloedkering zal de vaarweg in open stand lokaal versmallen tot een doorvaartbreedte van 38 meter. Dat betekent dat de stroomsnelheden ter hoogte van de nieuwe constructie stijgen tijdens eb en vloed. De lokale jachtclubs waren bezorgd dat dit een impact zou hebben op bijvoorbeeld de maneuvreer ruimte van de vaartuigen.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts investeert nu nog eens 8 miljoen euro in een pakket aanvullende maatregelen die tegemoet komen aan de lokale bezorgdheden. Concreet worden er in de landhoofden van het bestaande ontwerp bijkomende zijdelingse kokers (zogenaamde ‘omloopriolen’) gebouwd. Hierdoor zal de stroomsnelheid bij springtij niet meer boven de 3 knopen komen. Deze ingreep moet ook een positief effect hebben op de doorvaar capaciteit.