Bij INNI Publishers(Heule) is een praktisch boek verschenen onder de titel ‘De omgevingsvergunning, een integrale toelichting‘. Dat de ontwikkeling van de regelgeving rond de omgevingsvergunning heel wat voeten in de aarde heeft, is een understatement. Daar getuigen de twaalf (!) wetgevende initiatieven van die deze regelgeving al wijzigden nog vóór haar inwerkingtreding.

Deze uitgave heeft volgens INNI tot doel om ondernemers te helpen om door het bos de bomen nog te laten zien. Het boek start met een wetgevend overzicht, waarbij eveneens de belangrijkste op til zijnde wijzigingen worden toegelicht. Daarna wordt stilgestaan bij essentiële begrippen die sinds 23 februari (datum waarop de regelgeving rond de omgevingsvergunning van kracht werd) tot uw vaste vocabularium moeten behoren. Uiteraard worden ook de verschillende procedures doorlopen: de vergunningverlening via de gewone en de vereenvoudigde procedure, de melding, het bijstellen van de vergunning, de omzetting van een lopende milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, enzovoort. Bij de meeste procedures vindt u chronologische tijdlijn schema’s in kleur, zodat u meteen ook een overzicht krijgt. Ook thema’s zoals de schorsing, het verval en de afstand van de vergunning, de ingebouwde evaluatiemogelijkheden, de actualisatie triggers, de duur en de kenmerken van de vergunning worden uitvoerig besproken. Tot slot komen de vele wijzigings-, opheffings- en overgangsmaatregelen ruim aan bod.

De auteur Jan Segier is milieuconsultant en was tot voor kort extern milieucoördinator bij het Roeselaarse expertenbedrijf T&D Milieuadvies.