IEPER – De Ieperse vrouwenactiviste Jennie Vanlerberghe doet naar aanleiding van Internationale Vrouwendag (8/3) meer dan haar duit in het zakje. Samen met Mothers for Peace en de Provincie West-Vlaanderen, helpt ze zaterdag (10/3) in de Kattestad een internationale conferentie organiseren, waar thema’s als oorlog en vrede maar ook ondernemerschap van vrouwen in de wereld, helemaal centraal staan.

Zoals Jennie Vanlerberghe zijn er allicht geen twee. Hoeveel idealisme kan verenigd zijn in één persoon? Sinds 2001 reist ze meermaals per jaar naar de Afghaanse hoofdstad Kaboel om zich daar te buigen over het lot van de vrouw. In Afghanistan staat zo’n missie omzeggens gelijk aan een tocht naar een moordkuil. Maar Vanlerberghe zet al bijna twintig jaar en met bewezen succes door, daarin gesteund door de internationale vereniging Mothers for Peace.

In haar optiek leiden er, naast de obligate gezondheidszorg, twee elementen naar een eerlijke ontvoogding van Afghaanse vrouwen: een beter onderwijs enerzijds en ondernemerschap anderzijds. Via gerichte opleidingen worden vrouwen geleerd hoe ze een handeltje, hoe klein ook, kunnen opzetten.

Omwille van haar onmetelijke verdienste kreeg de immer bescheiden gebleven Vanlerberghe twee jaar terug de titel van ‘barones’ door het Koninklijk Paleis. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag werd ze donderdag ook nog ontvangen in het Koninklijk Paleis. In Ieper helpt ze mee aan de organisatie van een internationale conferentie onder de noemer ‘Moedige vrouwen, hoopvolle toekomst‘. Onder meer een aantal Afghaanse dames, die mede met dank aan Jennie Vanlerberghe, leerden wat ondernemen is, komen er getuigen. Onder hen Kobra Dastgirzada die het aandurfde om in Kaboel een soephandel te beginnen, alsook Razia Arefi, medewerkster van Mothers for Peace in Kaboel.