De Kortrijkse advocaat en specialist in familiebedrijven Jozef Lievens, ligt mee aan de basis van een “heruitgegeven” Code Buysse. De Code Buysse, zo genoemd naar de gewezen Bekaert-voorzitter Paul Buysse, wil ook in de kmo wereld of in de wereld van de niet-beursgenoteerde bedrijven de notie van deugdelijk bestuur ofte corporate governance ingang doen vinden. Deze week werd een herwerkte versie voorgesteld in aanwezigheid van minister Kris Peeters. Ook deze keer bevat de update belangrijke nieuwigheden. Zo worden in de Code Buysse-III bijvoorbeeld voor het eerst in detail de taken van de raad van bestuur omschreven. Daarnaast werd de code geactualiseerd en behandelt ze nu ook onderwerpen als risicobeleid, diversiteit van de raad van bestuur en de evaluatie van de bestuurders.

Steeds meer niet-beursgenoteerde bedrijven maken werk van een professionele governance. Ze installeren een actieve raad van bestuur, zoeken competente externe bestuurders, besteden aandacht aan de strategie en structuren het proces van de besluitvorming. Paul Buysse, geestelijke vader van de code: “Wij willen met deze aanbevelingen een leidraad aanreiken aan familiebedrijven om de uiteenlopende uitdagingen waar ze voor staan, beter aan te kunnen. Ik denk dan aan de Brexit, de nood om te internationaliseren of de golf van digitalisering die op hen af komt.”

 België was in 2005 het eerste land ter wereld dat een corporate governance code voor niet-beursgenoteerde bedrijven had. De code kreeg sindsdien navolging in heel wat landen. “En we merken ook in eigen land dat steeds meer familiebedrijven een professionele governance hanteren”, vertelt Jozef Lievens, advocaat bij Eubelius en expert in familiebedrijven. “Op basis van enquêtes weten we dat vandaag ongeveer 1 op de 3 familiebedrijven de Code Buysse toepast. Tot grote tevredenheid overigens, want unaniem stellen ze achteraf dat ze er beter vroeger mee waren gestart.”

De belangrijkste wijzigingen in de Code Buysse-III hebben betrekking op de raad van bestuur. Van de raad van bestuur wordt heel wat verantwoordelijkheid verwacht. In de nieuwe code wordt er ook gepleit voor de nodige diversiteit van bestuurders, zowel qua leeftijd als qua competenties als inzake gender keuze. Jozef Lievens: “Veel ondernemers hebben ons gevraagd welke de basisvoorwaarden zijn om met een actieve raad van bestuur in de zin van de Code Buysse van start te gaan. Hiervoor moet de ondernemer vooral de juiste attitude hebben. Dit betekent: een bereidheid om informatie vrij te geven, zeggenschap te delen en te luisteren naar externen. Men moet ook afstand kunnen nemen van de dagelijkse, operationele agenda. En uiteraard moet men de governance correct toepassen door de overeengekomen regels en afspraken na te komen. Zonder die houding heeft de installatie van een actieve raad van bestuur weinig zin.”

In de nieuwe Code Buysse III is ook grondig gesleuteld aan de bepaling over het risicobeleid. Jozef Lievens: “De raad van bestuur bepaalt het risicobeleid en gaat uit van de analyse die het management hierover heeft uitgevoerd. Bij het bepalen van het risicobeleid en de risicobereidheid wordt uiteraard ook rekening gehouden met de eigenaarsvisie en de strategie van de onderneming. Een geregelde evaluatie en bijsturing door de raad wordt voorzien, maar de concrete uitvoering wordt toevertrouwd aan het management. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de onderneming kan een controle op het risicobeheer worden toevertrouwd aan een specifiek audit- en financieel comité. Het komt dan aan de raad van bestuur toe om te waken over de competenties van de leden van die comités.”