canal_seine_nordDe regionale raad van Hauts-de-France (de nieuwe naam voor de noordelijk gelegen departementen) heeft zich geëngageerd om 300 miljoen euro vrij te maken voor de realisatie van het kanaal Seine-Nord. De werken voor de verbinding tussen het Seine- en Scheldebekken moeten volgend jaar kunnen starten en worden begroot op 4,5 miljard euro. De Franse overheid en Europa zullen de belangrijkste geldschieters zijn. De aanleg van het kanaal Seine Nord is buitengewoon belangrijk voor West-Vlaanderen. Dankzij dit kanaal van ruim honderd kilometer kunnen het Schelde- en het Leiebekken veel voordeel halen als cruciale “link” op de waterwegen tussen Noord- en Zuid-Europa. De havens van Zeebrugge, Gent en Antwerpen zijn in dit dossier vragende partij. De aanleg van het kanaal heeft ook een bijkomende troef: de opwaardering van de waterwegen betekent zoveel minder vrachtwagens op de weg, aldus de bouwheren.

De graafwerken aan het Franse kanaal zouden in het meest optimale scenario starten in 2017 en volgens schema voleindigd worden in 2024. Het kanaal zal 107 kilometer overbruggen tussen Compiègne en het kanaal Duinkerke-Schelde. Op het nieuwe traject zullen zes grote sluizen gebouwd worden alsook 61 bruggen. Nogal wat West-Vlaamse bedrijven tonen interesse om in het Franse “dossier van de eeuw” meer dan een graantje mee te pikken. (KC)