Kasteel ’t Hooghe moet als een fenix herrijzen

kurt1hooghe

Geert Bourgeois, naast minister-president ook verantwoordelijk minister van Onroerend Erfgoed, heeft een restauratiepremie van 1 miljoen 319.000 euro toegekend aan het kasteel ’t Hooghe in Kortrijk. Daarmee zou het vrij vervallen pareltje van vroeger, zijn grandeur moeten terugwinnen. Vlaamse provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) juicht het goedkeuren van het dossier toe. Hij trok al meerdere keren aan de alarmbel in de provincieraad.

In 2005 werd het kasteel ’t Hooghe eigendom van de provincie West-Vlaanderen. In 2012 keurde de provincieraad de restauratie van het kasteel goed, maar het was wachten op een premie vooraleer het dossier effectief van start kon gaan. In al die jaren bleef het kasteel leeg staan en werd zodoende beetje bij beetje een spookkasteel waar het vandalisme vrij spel kreeg. “Verschillende ruiten werden ingeslagen, decoratieve koperen vloerroosters en thermische radiatorknoppen werden gestolen waardoor gietijzeren radiatoren kapot vroren, buitenarmaturen en buitendeuren werden beschadigd”, stelt Himpe, die betreurt dat het kasteel al jaren onvoldoende wordt afgesloten.

Wat er met het kasteel moet gebeuren na de restauratie blijft helaas nog een open vraag. Het provinciebestuur had destijds de intentie om na de restauratie het kasteel als ontvangst- en vergaderruimte te gebruiken voor het streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. “Maar inmiddels is het streekhuis verhuisd naar de Pottelberg”, besluit Himpe die bij de deputatie naar de toekomstplannen voor het streekhuis zal polsen. Wordt vervolgd dus…(KC)