Een stuurgroep van 14 West-Vlaamse bedrijven zal voortaan vier keer per jaar een open dialoog voeren met de Algemene Administratie Douane en Accijnzen om na te gaan in welke mate bepaalde exportprocessen geoptimaliseerd kunnen worden. “Voor West-Vlaamse exportbedrijven is dit een uitgelezen kans om hun bekommernissen rechtstreeks aan de autoriteiten voor te leggen en samen actiepunten te definiëren”, klinkt het bij Voka West-Vlaanderen. In Zeebrugge vond de kick- off meeting plaats van het zogenaamde Regionaal Forum. Het Regionaal Forum is samengesteld uit de Algemene Administratie Douane en Accijnzen, Voka Oost- en West-Vlaanderen en Oost- en West-Vlaamse bedrijven uit diverse sectoren. Deze West-Vlaamse bedrijven zijn vertegenwoordigd in het forum: ICO, TVH, Sioen Industries, Ziegler, Seabridge, Bekaert, Cortes, Daikin Europe, CNH, Packo Inox, Unilin, Bridgestone, Barco en  Wallenius Wilhelmsen.

“Zeker voor de West-Vlaamse bedrijven die sterk exportgericht zijn, heeft dit Regionaal Forum een enorme meerwaarde”, aldus Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “Bij export buiten de douane-unie komen exportbedrijven in aanraking met de nodige paperassen en procedures die weliswaar noodzakelijk zijn om de handel op zo’n correct mogelijk wijze te laten plaatsvinden, maar vaak ook het exportproces danig kunnen belemmeren of vertragen. Dankzij het Regionaal Forum kunnen bedrijven de obstakels die zij ondervinden bij export rechtstreeks voorleggen aan de Algemene Administratie Douane en Accijnzen die in overleg met de bedrijven zal nagaan hoe bepaalde exportprocessen kunnen geoptimaliseerd worden. Zeker in het licht van de Brexit kan het belang van het Regionaal Forum niet onderschat worden.

“Zowat 40 procent van de West-Vlaamse uitvoer gaat richting het Verenigd Koninkrijk”, verduidelijkt Barbara Geschier, manager internationaal ondernemen bij Voka West-Vlaanderen. “De douaneformaliteiten die in voege zullen treden naar aanleiding van de Brexit zullen het handelsverkeer ongetwijfeld complexer maken. De administratieve lasten en kosten bij het vervullen van in- en uitvoerformaliteiten zullen toenemen. Bovendien dreigt er – indien het Verenigd Koninkrijk geen handelsakkoord afsluit met de Europese Unie – een financiële en economische impact van nieuwe invoerrechten. De Brexit zal dus in eerste instantie één van de kernthema’s worden op het overleg.”