Nog even wachten en het wel bekende Knokse hotel La Réserve komt met een vastgoedcertificaat. Vastgoedcertificaten uitgeven zijn minder populair geworden de laatste jaren maar de hoteleigenaar wil het er toch op wagen. De bedoeling is vooral om de schulden versneld af te bouwen en te betalen.

Hotel La Réserve is het grootste hotel van Knokke. Het is ook het meest legendarische, niet alleen van Knokke maar allicht ook van Vlaanderen. In 2007 werd het vroegere hotel afgebroken met de bedoeling om er een nieuw op te bouwen. De stijl veranderde grondig: van klassiek naar hypermodern. Luc Declercq was de architect van dienst. Rond het hotel kwam er ook een groot vastgoedproject met luxeflats. In 2011 werd het hotel officieel geopend door Theo Walravens en Martine Van Thillo. Aan de bouw van het nieuwe hotel hing er een prijskaartje van om en bij de 23 miljoen euro, vooral gefinancierd door bankleningen.

Vastgoedcertificaten zijn schuldvorderingen, die al dan niet beursgenoteerd zijn en die een variabele interest bieden. Houders van dergelijke certificaten hebben recht op de winstuitkeringen van het onderliggend onroerend goed, in casu, de netto-inkomsten die voortvloeien uit het gebouw, en alle netto-uitkeringen wanneer de gebouwen verkocht worden. Een gedeelte van de jaarlijkse coupon kan worden beschouwd als een terugbetaling van de hoofdsom, waardoor dit bedrag niet onderworpen wordt aan de roerende voorheffing. Het andere gedeelte van de coupon, de betaling van de interest, wordt onderworpen aan een roerende voorheffing.