Het staat vast dat koningin Mathilde in de loop van de maand juni een officieel bezoek brengt aan het Harelbeekse bedrijf Vyncke, dat zoals bekend in 2016 werd uitgeroepen tot “Onderneming van het Jaar”. Als datum werd 14 juni naar voor geschoven. De koningin komt het bedrijf van de broers Vyncke bezoeken in het kader van een project van de Verenigde Naties.

De VN hebben een programma waarbij 16 doelstellingen gedefinieerd worden rond een duurzame wereld. Het programma staat bekend als SDG ofte sustainable development goals. Koningin Mathilde zal die dag de VN vertegenwoordigen als een soort van ambassadrice. Het familiebedrijf Vyncke blijkt perfect te passen in de doelstellingen van de Verenigde Naties. Bedrijven die de doelstellingen van de VN met woord en daad onderschrijven, kunnen deel uitmaken van de vzw “The Shift”. Vyncke, dat via duurzame weg elektriciteit opwekt, geldt binnen The Shift als rolmodel en voorbeeldbedrijf. Een tiental andere bedrijven die uitblinken op het vlak van “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” (MVO) zouden die dag ook in de hulde betrokken worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal minister en vicepremier Alexander De Croo ook aanwezig zijn. De Croo is onder meer bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.