Kortrijk blijft wagenpark duurzaam uitbreiden

DSC_7066 De stad Kortrijk blijft investeren in het ecologisch vervangen van het eigen wagenpark, steunend op de principes van het duurzaam bedrijfsmobiliteitsplan van de stad. Tegen eind 2018 moet 40 procent van het huidige wagenpark vervangen worden door ecologische voertuigen. Het stadsbestuur investeert in diverse nieuwe bedrijfsvoertuigen, die vooral in de binnenstad worden ingezet. Jaarlijks investeert Kortrijk 500.000 euro in de duurzame vervanging van het eigen wagen- en machinepark. Voor het duurzaam aankoopbeleid werd de stad Kortrijk gelauwerd door de  Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Energiedistributiebedrijf Eandis ondersteunde de aankoop van de voertuigen. Dat Kortrijk de ecologische toer opgaat, is een dringende noodzaak gezien de ronduit slechte luchtkwaliteit.

De nieuwe polyvalente voertuigen worden uitgerust met een zogenaamde CNG-motor. In de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en de overstap naar een duurzame vloot opteerde Kortrijk voor de aankoop van aardgaswagens, met name drie polyvalente bestelwagens met CNG-motor en een vrachtwagen met CNG-aandrijving. CNG staat voor “Compressed Natural Gas” of samengeperst aardgas. Dat is niet te verwarren met LPG, een minder milieuvriendelijk restproduct uit de bewerking van aardolie. Het Kuurnse energiebedrijf G&V is een grote promotor van CNG-stations. Het Kortrijkse stadsbestuur zegt helemaal overtuigd te zijn van de vele milieuvoordelen van voertuigen op CNG. Gelijktijdig probeert het stadsbestuur ook het gebruik van de fiets zoveel mogelijk te promoten. (KC)