Kortrijk claimt etiket “klimaatstad”

DCP_0407

De stad Kortrijk wil alles doen om zijn imago hoog te houden. Steden hebben een groot impact op het milieu en daarom engageert Kortrijk zich om een klimaatstad te worden. De zelf uitgeroepen Klimaatweek, die van 14 tot en met 21 februari 2016 loopt, is voor het stadsbestuur de gelegenheid om extra focus op het klimaat te leggen. Met aandacht voor thema’s als zuivere lucht, proper water, een duurzame mobiliteit én ook voor bewust aankopen en consumeren. Tijdens de Klimaatweek worden een hele reeks activiteiten en workshops georganiseerd. Op het programma staan onder andere een klimaatwandeling, een initiatie ecologisch tuinieren, twee boomplantacties en een workshop vegetarisch koken. Er wordt ook gestart met een nieuw participatietraject waar iedereen mee kan nadenken over de groene invulling van stadsgroen Ghellinck in Bissegem.

Tijdens de vorige Klimaatweek werd de zogenaamde klimaatcoalitie gelanceerd. Kortrijk riep toen iedereen op mee plannen te maken én actie te nemen voor een betere leefomgeving. Want een klimaatstad worden kan het bestuur niet alleen. Naast de stad kunnen ook inwoners, scholen, verenigingen en bedrijven zich achter de klimaatdoelstellingen scharen. Hun ideeën konden ze het afgelopen jaar voorstellen in drie klimaatateliers rond de thema’s voedsel, groen/blauw en mobiliteit. Tijdens deze ateliers zoeken deelnemers naar oplossingen, naar verbanden met bestaande initiatieven en geven ze aan waar ze zich voor willen engageren. Via het mobiliteitsatelier wordt er bijvoorbeeld gebrainstormd over hoe Kortrijk haar inwoners kan aanmoedigen om te kiezen voor de fiets. Tijdens het voedselatelier wordt er nagedacht over een nieuwe voedselstrategie. Stad Kortrijk bekijkt de verschillende ideeën die uit een atelier komen en indien haalbaar worden deze ideeën opgenomen. (KC)

Voor meer informatie: www.kortrijk.be/klimaatstad