Kortrijk heeft als eerste stad in België een “City Blueprint” analyse uitgevoerd. Dat gebeurde in samenwerking met het expertisecentrum Vlakwa. Ook voor andere Vlaamse steden is de City Blueprint een erg nuttig en eenvoudig meetinstrument dat aan de hand van 25 indicatoren een rapport geeft over het waterbeheer in een stad. Deze tool werd ondertussen in 60 steden wereldwijd uitgevoerd en biedt elke stad goede inzichten over welke aspecten van water men best werk maakt.

De stad Kortrijk en Vlakwa stelden gezamenlijk een actieplan op.  Met een globale score (Blue City Index) van 6,1 positioneert Kortrijk zich – als goede middenmoter- naast steden als Jeruzalem, Lyon, Melbourne en Leeuwarden. Bovendien wordt de stad  een schakel in een city-to-city learning netwerk voor uitwisseling van goede praktijken. Bert Herrewyn, schepen voor klimaat van Kortrijk, is en tevreden man: “De stad legde haar gegevens over het waterbeheer samen met de gegevens van De Watergroep, Aquafin en de VMM en kwam zo vlot tot een volledig ingevulde City Blueprint. Het geeft een mooi beeld van waar we staan en op welke aspecten van waterbeheer of -beheersing we extra moeten inzetten. Vlakwa analyseerde onze Blueprint en stelde ons actiepunten op korte en lange termijn voor, waar wij als stad mee aan de slag gaan om onze City Blueprint nog te verbeteren. Een aandachtspunt is dat een stad niet op alle indicatoren zelf impact heeft en dus ook inspanningen en afstemming vereist is met andere organisaties en hogere instanties. Indicatoren waar we wel zelf op kunnen werken zijn: het verhogen van de waterefficiëntie (ook in onze eigen gebouwen), klimaatadaptatie (met o.a. de opmaak van een hemelwaterplan, meer groen in de stad, doorlatende verhardingen), onderhoud en investeringen in het gemeentelijk rioleringsstelsel, het verder verlagen van het pesticiden gebruik bij inwoners én het verhogen van de participatie van de inwoners. Creatief en innovatief inzetten van data kan hierin bijdragen om tot gewenste acties bij de burgers te komen.”