Kortrijkse broers Indekeu lanceren eigen gin

Hoewindekeuel ze gevestigd zijn in Londen, Antwerpen en Brussel voor hun respectievelijke jobs, hebben de Kortrijkse broers Pierre, Nicolas en Alexandre Indekeu de familieband niet uit het oog verloren. Hun gemeenschappelijke passie voor gin heeft hen op een idee gebracht: een nieuw recept en het merk Colonel ontwikkelen. Voor Pierre, die belast is met de operationele ontwikkeling van de distributie van het merk, is de uitdaging even ambitieus als spannend: “De voorliefde van het publiek, zowel als jong als oud, voor gin neemt niet af,” zegt Pierre Indekeu. “In België en elders, blijven de consumenten kwaliteitsvolle gins waarderen, net als het ritueel dat gepaard gaat met de degustatie.”

Op de website colonelgin.be reconstrueren de broers de legende van de Colonel, een perfectionist maar ook een levensgenieter, en alvast een bijzonder waardige erfgenaam van geestrijke dranken. De broers Indekeu hebben beter dan wie ook begrepen dat een product van hoogstaande kwaliteit, gewapend met een mooi verhaal, de harten en de monden van een veeleisend publiek voor lange tijd zou kunnen veroveren. Hun gin moet Belgisch zijn, authentiek en duurzaam. (KC)