Meer ondernemers in de politiek. Voor de bedrijfswereld zou het allicht geen slechte zaak zijn als de stem van de ondernemers luider klinkt. De Kortrijkse sp.a is daar nog niet aan toe maar trekt wel al de kaart van vier jongeren met ‘ondernemerszin’ in de socio-culturele sector. 

De Kortrijkse afdeling van de sp.a wordt voortaan geleid door een bureau bestaande uit vier young potentials rond de nieuwe voorzitter Luc Bouquet. Luc Bouquet (64) is een ervaren ondernemer die vier beloftevolle jongeren zal coachen: Emile Declercq (25), Aysel Vandeginste (23), Billy Buyse (24) en Sam Weydts (33). Samen worden ze verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Kortrijkse sp.a. De partij noemt het een onuitgegeven scenario: een combinatie van een ervaren manager plus vier jongeren met talent.

Emile Declercq zal zich toeleggen op de interne vorming, maar vooral op de activiteiten en de acties. Emile is sociaal-cultureel werker en volgde daarna nog een opleiding management ‘welzijn en cultuur’. Hij liep stage op het nationaal secretariaat van Amnesty International en nam van daaruit verschillende engagementen op als activist. Zo was hij vrijwilliger in een Grieks vluchtelingenkamp. Hij is secretaris en speler bij de Kortrijkse amateurvoetbalvereniging FC Groeninge. Sinds dit jaar werkt hij als kabinetsadviseur voor de Kortrijkse sp.a-schepenen. Billy Buyse wordt verantwoordelijk voor het secretariaat, de samenwerking met de beweging (Jongsocialisten, S-Plus, Curieus, vakbond en mutualiteit). Billy is in 2015 afgestudeerd als master in de Belgische politiek en maakt(e) deel uit van het Kortrijkse verenigingsleven (Quindo, muziekgroepje, Scouts Groeninge, Jongsocialisten). Ze volgt nog een lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs en staat Tine Soens bij als parlementair medewerker

Aysel Vandeginste wordt verantwoordelijk voor de jeugd- en studentenwerking en neemt daarbij de organisatie van het bestuur en de interne vormingsactiviteiten onder haar hoede. Aysel was ooit de jongste kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen, studeerde intussen af als master in het Sociaal Werk. Aysel is de oudste in een gezin met 7 kinderen en haar belangstelling gaat uit naar kwetsbare jeugd. Ze werkt in het OCMW van Kortrijk. Sam Weydts zal zich bezig houden met de ledenwerking en de externe communicatie. Hij is ingenieur Onderzoek en Ontwikkeling. Sam was een van de mensen die De Instrumentheek lanceerde. Hij is fervent motorrijder en speelt voetbal bij de mede door hem opgerichte ploeg van café Den Bras. Verder droomt hij van een marathon.

Het kwartet wordt gecoacht door de voorzitter Luc Bouquet (64 jaar, woont in Kortrijk). Hij begon zijn loopbaan als elektrotechnicus, maar is sinds 1982 onafgebroken actief in de sector van de technische communicatie, afwisselend als technisch schrijver, manager en opleider.