Kortrijkzaan Pierre Pringiers vermoedelijke wilde weldoener van Sri Lanka

Pringiers

De gezaghebbende Sri Lankaanse krant Daily Mirror en het internationaal persagentschap Reuters, maakten recent melding van een investeerder die bereid zou zijn om 1 miljard dollar (sic!) te “parkeren” om zo de Sri Lankaanse munt (de ruppie) te ondersteunen en het overheidsbudget -in casu een zwaar deficit- van de Sri Lankaanse regering te helpen verlichten. Op een officiële persconferentie maakte de Sri Lankaanse minister van Financiën Ravi Karunanayake melding van een Belgische investeerder die echter anoniem wenste te blijven. Volgens insiders kan er maar weinig twijfel bestaan dat het om de uit Kortrijk afkomstige succesondernemer Pierre Pringiers gaat, al wil niemand  dat officieel bevestigen. Pringiers is tevens Belgisch ereconsul van het paradijselijke eiland. Hij trok in de jaren tachtig naar Colombo om er één van de grootste rubberfabrieken ter wereld (Loadstar) uit te bouwen. In 2010 verkocht hij de zaak voor een niet nader genoemd bedrag aan het Canadese Camso, maar Pringiers bleef betrokken als chairman.

In Sri Lanka heeft Pringiers, niet alleen omwille van zijn succesrijk ondernemerschap, het aureool van een heilige. Na de tsunami die het land verschrikkelijk trof, zorgde hij met tal van prachtige sociale projecten bijna eigenmachtig voor de gedeeltelijke wederopbouw van het land. Recent was hij ook te gast op het prestigieuze World Economic Forum van Davos als één van de meest opgemerkte buitenlandse gastsprekers. Hij zong er in alle toonaarden de lof van Sri Lanka als investeringsland. (KC)