ZEEBRUGGE – Volgens KPMG geeft vier van de tien Belgische bedrijfsleiders aan dat hun bedrijf activiteiten heeft in het Verenigd Koninkrijk. Voor veel West-Vlaamse bedrijven zorgt de nakende brexit dan ook voor kopbrekens. Nu het vertrek van het VK uit de EU nadert lanceert dienstverlener KPMG daarom een nieuwe quick scan die ondernemingen een inzicht wil bieden in de impact die de brexit op hen zal uitoefenen. Een eerste, cruciale stap is te kijken in welke mate men is blootgesteld aan de gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk. 

Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de Europese Unie behoren. In de huidige stand van zaken is er een transitieperiode voorzien tot 31 december 2020, maar er is geen tijd te verliezen en ondernemingen moeten zich beginnen klaarmaken. Voor Jeroen Gobbin, hoofd van de brexit-task force bij KPMG in België, is het duidelijk: Bij ondernemingen rijst de vraag hoe ze in de praktijk moeten omgaan met de beslissingen die in de onderhandelingen tussen het VK en de EU genomen worden”, zegt Gobbin. “Daarom hebben we een quick scan ontwikkeld die hen toelaat om te kijken in welke mate ze voorbereid zijn op de brexit”.

 Een multidisciplinair team binnen KPMG heeft de quick scan ontwikkeld op basis van praktijkervaring bij cliënten. De scan brengt onder andere de impact op migratie en sociale zekerheid van personen, juridische aspecten, btw en douane en fiscaliteit in het algemeen in kaart.

Handel en investeringen over het Kanaal

Volgens Koen Maerevoet, CEO van KPMG in België vormt de brexit één van de grootste uitdagingen op economisch en geopolitiek vlak. Zeker voor een open economie in een land als België, dat leeft van internationale handel en investeringen, is dit het geval. Uit een recent mondiaal onderzoek van KPMG gaf 64% van de ondervraagde bedrijfsleiders wereldwijd aan dat hun onderneming activiteiten heeft in het Verenigd Koninkrijk, terwijl slechts 40% van de Belgische bedrijfsleiders hiervan uitging voor hun onderneming. Gobbin zegt: Uit onze ervaring blijkt dat ondernemingen veel meer banden hebben met het VK dan dat ze oorspronkelijk inschatten.”

Risico analyse

Om tegemoet te komen aan de impact van Brexit, adviseert KPMG bedrijven en ondernemers om nu al een inventaris te maken van alle VK-gerelateerde activiteiten om zo juridische entiteiten, contracten, vastgoed, financiële activa en andere investeringen, de supply chain en zeker ook hun medewerkers, in kaart te brengen. Dankzij de quick scan kunnen ondernemingen ontdekken in welke mate ze blootgesteld zijn aan de brexit en welke acties ze kunnen ondernemen. Gobbin besluit: Uiteraard hangt veel af van de uitkomst van de onderhandelingen en de verschillende overgangsregelingen. Maar bedrijven kunnen vandaag wel al inschatten of en in hoeverre ze zijn blootgesteld aan de brexit. Zeker voor KMO’s en familiebedrijven – die niet altijd toegang hebben tot een internationaal netwerk van experten – is onze quick scan een nuttig instrument, zelfs een eye-opener. Want elke onderneming die op één of andere manier banden heeft met het Verenigd Koninkrijk is onderhevig aan de brexit.”

info: www.kpmg.com/be