Op de komst van de studenten en onderzoekers is het nog wachten tot de start van het nieuwe academiejaar, maar de nieuwe campus Brugge van de KU Leuven is helemaal afgewerkt. Deze week nog vindt de officiële opening plaats. Vanaf september is het gebouw de nieuwe thuisstek voor de academische opleidingen industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) en revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. De Artes Group uit Zeebrugge was hoofdaannemer van de nieuwe campus. tekende voor

De KU Leuven telt op heden met Brugge, Kortrijk en Oostende drie campussen in West-Vlaanderen. In de provinciehoofdstad had de universiteit tot nu toe echter geen eigen gebouw voor onderwijs en onderzoek. Zij deelde de voorbije jaren een campus in de Xaverianenstraat met hogeschool Vives. Met de bouw van de campus in de Spoorwegstraat, aan de achterkant van het station van Brugge, is daar nu verandering in gekomen. De nieuwe onderwijs- en onderzoekscampus beschikt onder meer over 16 grote labo’s, 26 leslokalen, een auditorium, een studentenrestaurant en een open leerruimte. In eerste fase starten er een 800-tal studenten. De studenten industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) en revalidatiewetenschappen en kinesitherapie werken het huidige academiejaar nog af op hun respectievelijke campussen in Oostende en Brugge. Daarna krijgen beide academische opleidingen, goed voor 70 personeelsleden en 600 studenten, onderdak in de nieuwe campus. Ook een 190-tal studenten van de professionele opleidingen Elektromechanica en Electronica-ICT van de hogeschool VIVES zullen de overstap maken van Oostende naar de nieuwe campus in Brugge.

Het onderzoek op deze nieuwe campus zal zich concentreren op drie pijlers voor wat de betreft de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Dit zijn bouwkunde, mechatronica en machinebouw (M&M) en nieuwe materialen. Deze drie lijnen zijn heel goed afgestemd met de noden binnen de provincie en ook daarbuiten. Het is dan ook complementair aan wat er op andere campussen van KU Leuven gebeurt in Vlaanderen. Het onderzoek binnen de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen zal zich focussen op het verwerven van meer inzicht in de verstoorde bewegingspatronen bij mensen met aandoeningen aan het bewegingsstelsel of neurologische patiënten. Deze nieuwe inzichten moeten tot adequatere en efficiëntere behandelingen leiden voor deze patiëntengroepen.