ZEEBRUGGE – Het nieuws viel wat tussen de plooien maar is daarom niet minder belangrijk of interessant. Het havenbestuur van Zeebrugge, vertegenwoordigd door Joachim Coens, en de Kulak, via de hyperdynamische rector Piet Desmet, hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend.

Een haven heeft per definitie een open kijk op de wereld. Als het van Kulak-rector Piet Desmet afhangt moet ook een universiteit die ‘open mind’ hebben. Een universiteit die op een eiland leeft, is een doembeeld dat Desmet vooral niet wil hebben. En dus gooit de rector de deuren van ‘zijn’ universiteit breed open.

Recent deed hij dat door een samenwerkingsakkoord te ondertekenen met de MBZ, het havenbestuur van de Haven van Zeebrugge. Dat gebeurde tijdens de zogenaamde Summit of Bruges, waarbij de toekomst van de haven centraal werd geplaatst. CEO Joachim Coens concentreert zijn inzet rond drie sleutelthema’s: digitalisering, technologische vernieuwing en duurzaamheid. De universitaire wereld kan daar mee een rol in spelen, aldus Coens.

KU Leuven en MBZ engageren zich daarom om nauwer te gaan samenwerken op het vlak van onderzoek, onderwijs en infrastructuur. Beide partners zien relevantie in de domeinen maritieme bouwkunde, smart logistics en energie. Het partnerschap wordt tevens aangegrepen om de banden met de technische middelbare scholen en hogere scholen uit de regio nauwer aan te halen en om meer studenten warm te maken voor een technische opleiding.