Het aantal onderzoeksprojecten dat de Kulak de laatste jaren binnenhaalt stijgt significant. In 2016 werden 26 nieuwe projecten goedgekeurd. Een stijging van maar liefst 40 procent ten opzichte van 2015. De inspanningen die de laatste jaren geleverd worden om het onderzoek op de campus verder uit te bouwen werpt haar vruchten af: nog nooit haalde Kulak zoveel onderzoeksprojecten binnen.  Deze stijging is het sterkst voor projecten  gefinancierd vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds van de KU Leuven.  Dankzij een nauwe samenwerking met KU Leuven Research & Development (LRD) konden daarenboven ook een aantal mooie internationale projecten binnengehaald worden.

Aangezien het aantal fondsen niet noemenswaardig toegenomen is en de kans op een  toekenning in het algemeen bijzonder klein blijft, is deze stijging des te opmerkelijker. Professor Hans Deckmyn is onderzoekscoördinator aan de Kulak en kan moeilijk anders dan tevreden zijn. “Het is fijn om te ervaren dat de inspanningen van onze onderzoekers rendeert”, aldus Deckmyn. “Er heerst momenteel een goede onderzoeksdrive op de campus. Diezelfde tendens doet zich bovendien ook voor op de campus in Brugge/Oostende.  De stijging is een opsteker voor Kulak en haar partners.”

De toename heeft ook een impact op het aantal onderzoekers op de campus waar Marc Depaepe rector is. Dat aantal steeg de voorbije twee jaar met 7 procent. Op vandaag  telt de campus 280 personeelsleden als academisch personeel. Het academisch personeel wordt trouwens ook steeds internationaler: van 25 personen in 2014 en 2015 naar 42 in 2016, waarbij maar liefst 24 verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Professor Hans Deckmyn zegt te hopen dat deze tendens zich ook de komende jaren verderzet. “We hebben er alvast alle vertrouwen in als we kijken naar het aantal nieuwe aanvragen dat momenteel reeds wordt voorbereid.”