Leiedal koop site Bramier

men_-_lauwe_-_bramier_-_ondertekening_akte_2[1]De stad Menen en de intercommunale Leiedal hebben een akkoord bereikt over een gedeelte van de site Bramier in Lauwe. Leiedal verwerft 4 hectare om haar aanbod aan ruimte voor bedrijven te verruimen. Het aansluitend natuurgebied blijft in handen van Menen. De site Bramier in Lauwe herbergt een rijk verleden. Sinds de jaren twintig deed ze dienst als uitvalsbasis van de pannenfabriek De Leie en de tegelfabriek Novoblock. Na de stopzetting van de tegelproductie van Novoblock (Holcim) in 2004, onderging de site een grondige sanering. In 2008 kocht het stadsbestuur van Menen de grond aan met het oog op een herontwikkeling. In opdracht van het stadsbestuur Menen, onderzocht Leiedal de mogelijkheid om de site opnieuw in te richten als hedendaags bedrijventerrein met een meerwaarde voor de omgeving. Het overige achterliggend gebied, dat vroeger gebruikt werd om klei te ontginnen en later als kalkbezinkingsbekken, blijft eigendom van de stad Menen. Natuurpunt staat in voor het beheer van de waardevolle en kalkrijke biotoop.

Leiedal wil de aangekochte gronden omvormen tot een hedendaags bedrijventerrein waar een tiental kmo’s terecht kunnen. Dit veronderstelt nu een reeks infrastructuurwerken. De beschikbare grond varieert van circa 1.500 m² tot 1 hectare. Uitzonderlijk is ook een perceel groter dan 1 hectare toegelaten. Wellicht kan Leiedal de eerste bedrijfspercelen vanaf 2018 op de markt brengen. Leiedal besteedt bij de herinrichting ook heel wat aandacht aan de omgeving, de nabijgelegen woningen, het achterliggend natuurgebied en de aanleg van kwalitatief openbaar domein. Leiedal zegt maximaal in te zetten op reconversieprojecten, terwijl Menen de lokale duurzame en kleinschalige economie voluit wil steunen. (KC)