De hele hetze rond vergoedingen van intercommunales aan politici, zorgt voor meer transparantie op diverse niveaus. De intercommunale Leiedal wil alvast niet achterblijven en communiceert ook over de verloning van haar bestuurders. Leiedal wil aantonen dat ze erg marktconform en volgens de regels werkt, zonder excessen dus.

Naar aanleiding van de recente nieuwsberichten over vergoedingen die door intercommunales worden uitgereikt aan bestuurders, willen wij hierover open communiceren, schrijft Leiedal op haar website. De intercommunale valt onder het decreet van de intergemeentelijke samenwerking. Presentiegelden worden in dit decreet geplafonneerd tot deze voor de gemeenteraden (205 euro bruto). Leden van de raad van bestuur ontvangen 178 euro bruto voor hun deelname aan een vergadering. Enkel wie deelneemt aan de vergadering ontvangt het presentiegeld van die vergadering. Daarnaast is er een kilometervergoeding (afstand thuisadres-Leiedal, heen en terug) met een reisvergoeding per kilometer zoals bepaald door de Vlaamse overheid (0,3424 euro/km sedert 1/07/2016). Per jaar vinden gemiddeld twintig raden van bestuur plaats.