Lokale politieke mandatarissen en vertegenwoordigers van socio-economische organisaties ondertekenden woensdag een charter over de toekomst van Flanders International Airport Oostende-Brugge. Ze erkennen zo het belang van de luchthaven en engageren zich om een verdere duurzame economische ontwikkeling te ondersteunen. Dat moet leiden tot een verdubbeling van de huidige directe en indirecte tewerkstelling op de luchthaven tegen 2030. De luchthaven van Charleroi achterna als het ware. Het charter is een initiatief van Voka West-Vlaanderen, het Economisch Huis Oostende en de luchthaven-stakeholdersvereniging REPLO. In de titulatuur wordt Flanders International Airport toegevoegd.

Alle betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat de luchthaven van Oostende als multimodaal platform kan uitgroeien tot een belangrijke economische ontwikkelingspool voor de regio maar, en dat is nieuw, ook voor Vlaanderen. De luchthaven heeft vorig jaar (na de aanslagen in Brussel) duidelijk haar mogelijkheden bewezen als passagiersluchthaven. Maar ook voor cargo, general aviation en aanverwante luchtvaartgebonden activiteiten zijn er nog heel wat perspectieven. “Nieuwe ontwikkelingen zoals de deal met de nieuwe brandstoffenleverancier, de verdere uitbouw van de toeristische bestemmingen, de komst van nieuwe spelers op het vlak van general aviation en van het recyclagebedrijf Aerocircular, tonen aan dat de luchthaven aan een opmars is begonnen”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “Die moeten we zo krachtig mogelijk en samen met alle stakeholders ondersteunen.” Het is nu het momentum om volop voor de luchthaven te gaan. De bestaande capaciteit moet nog beter worden benut en gepromoot”.

Om aan te tonen dat ook de regio achter de plannen staat, ondertekenen lokale politieke mandatarissen van alle partijen een engagementsverklaring . Ook de West-Vlaamse intercommunale WVI, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij POM alsook de vakbondsorganisaties ACV en ABVV schrijven zich in om Flanders International Airport Oostende-Brugge vooruit te stuwen. Momenteel werken er op de luchthaven, afhankelijk van de seizoensperiode, 400 à 500 mensen. Elke rechtstreekse job op een luchthaven levert minstens anderhalve tot twee indirecte jobs op. De ondertekenaars rekenen dan ook op een vermeerdering tot 1.000 rechtstreekse en 1.500 onrechtstreekse banen tegen 2030. “Het charter moet vooral aantonen dat er lokaal een stevig politiek draagvlak bestaat tegenover de luchthaven”, benadrukt Dieter Coussée, regioverantwoordelijke van Voka West-Vlaanderen. “Het moet ons helpen bij onze belangenverdediging van investeringsdossiers, bij het nastreven van oplossingen voor bepaalde luchthavengebonden knelpunten en/of het ontlokken van passende maatregelen.”