WEVELGEM – De luchthaven van Wevelgem vliegt voortaan onder andere vleugels en krijgt ook een andere naam. De NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem werd formeel geactiveerd, waardoor de luchthaven ook haar plaats opeist als volwaardige Vlaamse regionale luchthaven.

De West-Vlaamse Intercommunale Wevelgem-Bissegem (W.I.V.W.B.), een samenwerkingsverband tussen 13 lokale partners, stond tot voor kort in voor het beheer en de uitbating van de luchthaven. Nu neemt de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem (NV ILKW) alle rechten en plichten van de oude structuur over. De POM West-Vlaanderen staat in voor 57% van de aandelen in de nieuwe structuur, het Vlaams Gewest voor 33% en de intercommunale Leiedal voor 10%.  Via het Vlaams Gewest is meteen de verankering van Kortrijk-Wevelgem als volwaardige Vlaamse regionale luchthaven, net zoals Antwerpen en Oostende-Brugge, verzekerd. De nieuwe structuur is een stuk eenvoudiger en zou bijgevolg ook een stuk slagkrachtiger moeten zijn en dus beter aangepast aan de toekomstige uitdagingen. Dit gaat ook gepaard met een nieuw bestuur (zie foto).

Deze hervorming was noodzakelijk om binnen afzienbare tijd over te kunnen gaan naar een volledige privatisering van de exploitatie van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, conform het Vlaams decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven. De nieuwe vennootschap heeft als belangrijkste doelstelling deze overgang richting privatisering mogelijk maken.

Nieuwe investeringen

De nieuwe aandeelhouders hadden verschillende voorwaarden gesteld alvorens deze nieuwe structuur kon worden geactiveerd, waaronder een definitieve regeling voor dienstverlening op het vlak van luchtverkeersnavigatie alsook een sluitende financiering op dat vlak. De POM West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest hebben hiervoor de afgelopen periode intens onderhandelingen gevoerd en zijn erin geslaagd om hiervoor de nationale luchtverkeersleider Belgocontrol in te schakelen als dienstverlener. Meteen werd ook de toelage door het Vlaams Gewest voor luchtvaartveiligheid- en beveiliging (safety & security) verhoogd van 1,2 miljoen euro per jaar naar 1,7 miljoen euro waardoor deze kost kan worden gedragen. Daarnaast werden door de nieuwe aandeelhouders ook bijkomende investeringsmiddelen gemobiliseerd van om en bij de 10 miljoen euro. Ongeveer 7,5 miljoen euro hiervan zal in de komende 2 jaar worden gespendeerd aan een noodzakelijke modernisering van de luchthaveninfrastructuur, zoals de aanleg van een nieuwe taxibaan en de integratie van een luchthaven gebonden (industrie)zone.

Nieuwe uitstraling

Bijkomend zal ook sterk worden ingezet op een professionalisering van het management van de luchthaven alsook een rebranding van de luchthaven als premium product op het vlak van zakenluchtvaart. De luchthaven nieuwe stijl zal worden gelanceerd op een customer event in juni van dit jaar. Zegt Filip Daem, namens het Vlaams Gewest: “Ons economisch model moet het vooral hebben van export. Het is dan ook een must dat onze West-Vlaamse bedrijven, snel en vlot toegang krijgen tot hun relevante markten. Maar nog méér moeten potentiële klanten vanuit alle continenten de snelste weg naar één van Europa’s meest dynamische regio’s aangeboden krijgen. De internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem als poort op de wereld, vormt in deze strategie om onze Vlaamse welvaart in stand te houden, dan ook een onmisbare schakel.”