De slimme fabriek, internet of things en Industrie 4.0 zijn in volle evolutie. Je kunt geen vakblad openslaan of je leest erover. Toch wil maatwerkbedrijf Mariasteen nog een stap verdergaan. Mariasteen kiest ervoor om de productie met een menselijke dimensie te versterken en gaat als maatwerkbedrijf voluit voor Industrie 5.0 of de collaboratieve industrie, aldus een persbericht.

Vijf jaar na de implementatie van collaboratieve robots op de werkvloer is Mariasteen er nu als eerste Europees bedrijf in geslaagd om Light Guide Systems®  op diverse activiteiten en verschillende werkposten in te zetten op de werkvloer. Bart Decloedt, eindverantwoordelijke R&D Mariasteen, geeft tekst en uitleg: Dit slim projectiesysteem visualiseert werkinstructies ter plaatse op de werkpost. Bovendien gebeurt dit in interactie met de werknemer. Denk aan een interactieve PowerPoint, waarvan de presentatie toont welke stap de werknemer moet volgen om bijvoorbeeld een complex toestel te assembleren. De werkinstructie wordt getoond aan de hand van pick-to-light methodieken, in-situ beeldprojectie en auditieve signalen. En er zijn nog tal van opties mogelijk. Zo kan een camera registreren wanneer de stap foutief is uitgevoerd of kan de projectie samenwerken met een slimme schroevendraaier of een weegschaal. Er kunnen ook twee werknemers simultaan aan één opdracht werken en de werkinstructies kunnen we aanpassen aan het niveau van de werknemer of aan de taal van de werknemer.”

Mariasteen vindt het inzetten op verregaande innovatie vrij belangrijk. Zegt Koen Staelens, directeur strategie: “Tien jaar lang al toont Mariasteen een sterke interesse in  specialisatie en automatisering. Wij omarmen een duidelijke investeringsstrategie op vlak van kennis in ons Research & Development team en collaboratieve toepassingen op de werkvloer. Zo maken wij het verschil tegenover een doorsnee maatwerkbedrijf. Door deze bewuste keuze kunnen we als toeleverancier inzetten op internationalisering, specialisatie en complexere processen. Op die manier kunnen we de tewerkstelling van onze medewerkers in de toekomst ook garanderen. Wij zien collaboratieve technologie dus als een grote opportuniteit en niet als een bedreiging.