Niets is voor eeuwig, alles is in evolutie, en dat geldt zeker ook voor de sociale economie. Net daarom hebben Veerkracht4 (een sociaal economisch bedrijf voor kansengroepen) en maatwerkbedrijf ’t Veer beslist hun krachten en expertise te bundelen in een structurele en strategische alliantie. De nieuwe entente zal de bedrijfsnaam V4V meekrijgen. Beide partijen willen vanuit een gezamenlijke visie de kwaliteit van het aanbod op vlak van sociale economie nog verhogen.

V4V wil op 1 januari 2019, synchroon met de start van het Maatwerkdecreet, van start gaan. Dit moet toelaten om van de sociale economie een sterk en duurzaam merk te maken op lokaal vlak. De tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt is permanent onderhevig aan steeds volatielere marktomstandigheden, regelgeving, kwaliteitseisen, efficiëntie, innovatie, enzovoort. “Blijf trouw aan het verleden, maar zie ook naar de toekomst”, is de slogan waar de partners pal gaan achter staan. De alliantie moet toelaten te groeien op alle vlak: van tewerkstelling tot een beter lerend netwerk.

Alle mogelijke thema’s worden nu uitgediept door een management comité.  Dit gebeurt volgens beide partijen in een constructieve sfeer van openheid, respect en onderling vertrouwen. Met dit stichtend initiatief weet Menen zich nogmaals positief te affirmeren op het vlak van sociale tewerkstelling.