Maatwerkbedrijven zijn cruciaal voor reguliere economie

maatwerkbedrijven-deceuninckDe West-Vlaamse maatwerkbedrijven zijn verweven in de lokale en regionale industrie en dit in de meest diverse sectoren. Daarom besliste de POM West-Vlaanderen om een verankeringsstudie uit te voeren en te analyseren hoe sterk die verankering is, welke de meerwaarde is van deze samenwerking en wat ze maatschappelijk en economisch betekent voor onze regio. De conclusies die maandagavond werden voorgesteld op de hoofdzetel van Deceuninck, zijn verpletterend positief voor de maatwerkbedrijven (de vroegere sociale werkplaatsen).

De POM komt tot de bevinding dat bijna de helft van de West-Vlaamse bedrijven met tien werknemers of meer (47,8 procent) gelinkt is aan een of ander maatwerkbedrijf, als leverancier of als klant. Maatwerkbedrijven zorgen zodoende voor een grote toegevoegde waarde en zijn mee de motor van onze economie. dat geldt zowel op het vlak van tewerkstelling, op het vlak van investeringen als op het vlak van innovatie. Finaal staan deze bedrijven dus mee in voor de verankering van de economie in eigen regio. De West-Vlaamse maatwerkbedrijven hebben zich een tijdje terug gegroepeerd in een samenwerkingsverband onder de noemer 4Werk. Clement De Meersman (gewezen CEO van Deceuninck) is voorzitter van de groepering.
Industriële verankering is een term die aangeeft in welke mate de regionale of de lokale industrie met het maatschappelijk weefsel met de lokale klant verstrengeld is. Of anders gezegd, hoe zorgen maatwerkbedrijven ervoor dat productieprocessen niet naar lage loon landen verhuizen? De studie van de POM is daarom ook cruciaal voor het economisch weefsel in West-Vlaanderen. Nu de industrie, om het met de woorden van député Jean de Bethune te zeggen, een renaissance kent, kan het beleid maar beter het belang van de maatwerkbedrijven naar waarde schatten en zeker niet “contingenteren” of inperken, zoals nu helaas het geval is. (KC)