Vlaanderen kondigde onlangs de bouw van een sleeptank en een golfbassin aan in Oostende, een investering van 30 miljoen euro, maar de installaties moeten ook offshore getest kunnen worden. In het Marien Ruimtelijk Plan is er nu al de mogelijkheid voorzien om testinstallaties uit te proberen op zee. De Backer is op dit moment bezig met een evaluatie van dat plan. Philippe de Backer toont zich een enthousiast ambassadeur. “Dit samenwerkingsakkoord is het startschot voor een betere samenwerking tussen de overheid, de industrie en de wetenschappelijke partners,” aldus de staatssecretaris. “Samen zoeken we duurzame oplossingen voor industriële toepassingen, die het mariene milieu niet belasten maar ten goede komen. We kunnen niet allemaal op ons eiland naar oplossingen zoeken, een proactieve samenwerking kan ik dus alleen maar toejuichen.” De zogenaamd “‘blauwe” economie is belangrijk is voor de Belgische economie, met maar liefst 40.000 jobs. (KC)