Oostende

De Oostendse familie Vanmoerkerke baat het Thermae Palace Hotel uit sinds 2014 en is nu ook een van de kandidaten om het hotel over te kopen van de Stad Oostende. De familie wil het hotel in al zijn glorie herstellen én klaarmaken voor een mooie, nieuwe, toekomst. 

In juni 2016 werd aangekondigd dat het iconische Thermae Palace verkocht zou worden. Het monumentale hotel belichaamt de gloriejaren van Oostende uit het midden van de twintigste eeuw maar heeft nood aan een fikse opknapbeurt. De verkoop heeft als doel de restauratie van het hotel en de gaanderijen te verwezenlijken, alsook een betere horeca-exploitatie via een aangepaste beheers- en eigendomsstructuur mogelijk te maken. Geïnteresseerden konden zich tot november 2016 kandidaat stellen. De stad Oostende en de Vlaamse Overheid, eigenaar van het hotel tot vandaag, stelden een jury samen om de verschillende kandidaturen te evalueren. Als grote pijlers gelden comfort, duurzaamheid en respect voor de monumentale waarde van het gebouw, zowel als architectonisch erfgoed als historisch gebruik. Tijdens de uitwerking werd lang stilgestaan bij de hedendaagse en toekomstige noden. Zo zou het nieuwe Thermae Palace Hotel volgens deze plannen ongeveer 100 hotelkamers en bij de 80 lange-termijn residenties tellen waarvan de gasten ook zullen kunnen genieten van een uiterst kwalitatieve spa en wellness faciliteiten, op de plaats waar zich vroeger de thermen bevonden. In het restaurant zullen gasten en bezoekers vooral kunnen genieten van Oostendse klassiekers. Opvallende onderdelen van het project zijn de kunstzaal, waar momenteel ‘Het Spilliaert huis’ in gevestigd is, en de wintertuin, waar de gasten en bezoekers ook tijdens de winter aangenaam kunnen vertoeven.
Oostende boven
De familie Vanmoerkerke profileert zich als kandidaat en zegt dat ze, net als in het verleden, wil herinvesteren in haar thuisstad. Of zij deze aanbesteding zal winnen blijft  de vraag, maar dat hun liefde voor dit gebouw, het project en de stad groot zijn, daar bestaat maar weinig twijfel over. Mark Vanmoerkerke heeft alvast de ambitie om van het Thermae Palace opnieuw één van de toeristische trekpleisters van de stad te maken. “Met onze plannen willen we een vooruitstrevend, hoogstaand kwalitatief hotel concipiëren, dat een nieuwe vorm van toerisme zal aanbrengen en de visibiliteit van Oostende zal verhogen”, aldus Mark Vanmoerkerke. “Wij hebben de afgelopen jaren al heel wat geïnvesteerd in het Thermae Palace en zijn dan ook uiterst gedreven om ook dit nieuwe hoofdstuk te helpen schrijven.”
Spaanse toparchitectuur
Voor de realisatie van dit grootschalige restauratie- en exploitatieproject wordt beroep gedaan op het befaamde Spaanse architectenbureau Cruz y Ortiz. Een logische keuze volgens Mark Vanmoerkerke gezien de ruime ervaring van het bureau in herbestemming en renovatie. De architecten namen reeds het Rijksmuseum van Amsterdam, het Cartuja Stadion in Sevilla, het treinstation in Basel en het Stadion van Madrid onder handen. De Spaanse architecten Antonio Cruz en Antonio Ortiz zien het zo: “Samen met de huidige uitbaters hebben we bekeken hoe we dit cultuurhistorische waardevolle gebouw kunnen valoriseren met maximale erkenning van de erfgoedwaarden en door daarnaast een nieuwe dimensie toe te voegen om een rendabel behoud naar de toekomst te verzekeren. Verder bouwen op de rijke geschiedenis van de stad Oostende als kuuroord, in een hedendaagse Thalasso-beleving, zal de stad weer op de kaart zetten als ‘Koningin der Badsteden’ en als katalysator dienen voor de revitalisering van de site.”