Matexi Group herschikt aandeelhouderschap na exit Philippe Vande Vyvere

Matexi familie

Matexi Group herschikt het familiaal aandeelhouderschap. Bruno Vande Vyvere, Bénédicte Vande Vyvere en Gaëtan Hannecart (links op de foto) hebben de door hen aangehouden aandelen in Matexi Group in een nieuwe vennootschap ondergebracht. Deze vennootschap heeft vervolgens alle nog uitstaande aandelen van de familie Philippe Vande Vyvere (66) aangekocht. Philippe Vande Vyvere hield 33 procent aan in Matexi. De herschikking kwam er na onderling overleg en in familiale harmonie. Bedoeling was vooral om de continuïteit op lange termijn te verzekeren en dit door het aandeelhouderschap te concentreren bij de actieve vennoten. Ook de onderlinge betrokkenheid tussen medewerkers, management, bestuurders en aandeelhouders is daarbij van grot belang. Het management en de bestuurders beschikken reeds sinds vele jaren over de mogelijkheid om tevens aandeelhouder te zijn voor de duur van hun mandaat. De raad van bestuur zal blijven bestaan uit vijf externe, niet-familiale bestuurders waaronder Luc Vandewalle (voorzitter), Michel Delloye, Bernard Delvaux en Karel Van Eetvelt, drie familiale bestuurders (Bénédicte Vande Vyvere, Bruno Vande Vyvere en Jean Vande Vyvere) en CEO Gaëtan Hannecart. Ook het management en de organisatie blijven ongewijzigd. Matexi Group, met hoofdzetel in Waregem, omvat enerzijds de vastgoedactiviteiten van buurtontwikkelaar Matexi Real Estate en anderzijds de investeringsactiviteiten van Matexi Investments.

Matexi Real Estate legt zich toe op vastgoedontwikkeling via 11 regiokantoren, waarvan negen in België, een in het Groothertogdom Luxemburg en een in Warschau (Polen), op woningbouw via houtskeletbouwer Sibomat en als vastgoedinvesteerder. De meer dan 300 medewerkers van Matexi Real Estate leverden in 2015 1.181 woningen op, goed voor een omzet van 301 miljoen euro. Hiermee verschafte Matexi Real Estate indirect tewerkstelling aan ongeveer 2.500 arbeiders op zijn werven. Matexi Investments investeert in andere ondernemingen vanuit een value benadering en met de attitude van een betrokken aandeelhouder met langetermijnperspectief. (KC)