Microsoft Innovation Center (MIC) ruilt Kortrijk voor Gent

MIC[1]Het Microsoft Innovation Center (MIC) Vlaanderen, dat zich in 2012 in Kortrijk kwam vestigen, verhuist begin 2016 naar Gent. Het nieuws komt onverwacht gezien het mede aandeelhouderschap van de Groeningestad (via Leiedal)  en gezien de politiek van het Kortrijkse stadsbestuur om een positief beleid tegenover starters te voeren. Het MIC Vlaanderen doet aan trajectbegeleiding en coaching van starters, zonder financiële steun weliswaar, en probeert zo innovatie “tastbaar” te maken. Het IT-, technologie- en incubatiecentrum, dat onderdak vond op de campus van de Kulak en nauw samenwerkte met de universiteit en de hogescholen, streek op 19 maart 2012 in Kortrijk neer. Drie mensen, onder leiding van Tom Braekeleirs, maakten er de dienst uit. Zij verhuizen alle drie mee naar de AA Toren in Gent, waar ze in de kantoren van iMinds een tijdelijke pied à terre zullen betrekken, in afwachting van een definitieve oplossing.

Volgens Tom Braekeleirs gaat het niet om een keuze tegen Kortrijk. “Er zijn twee redenen voor de verhuis,” zegt Braekeleirs. “Een: Gent is centraler gelegen om West- én Oost-Vlaanderen te bedienen. Twee: gezien onze focus op healthcare zijn we in Gent toch beter af.” Dat laatste argument mag enige verwondering wekken gezien het AZ Groeninge, het grootste ziekenhuis van Vlaanderen,  toch een buur is op Hoog-Kortrijk. Het MIC Vlaanderen, dat vestigingen heeft in Kortrijk en het Limburgse Genk,  is een PPS (privaat publieke samenwerking). Aan overheidszijde is Vlaanderen de belangrijkste aandeelhouder, aan private zijde is dat Microsoft. (KC)