Vlaanderen bulkt van jong ondernemend talent. Via het concept van mini-ondernemingen wordt dat prille ondernemerschap van jongs af aan gestimuleerd op de schoolbanken. De voorbije dagen stelden in de regio Noord West-Vlaanderen tientallen nieuwe mini-ondernemingen zich voor tijdens een kick off event.

Op de schoolbanken herken je jongeren die initiatiefrijk en creatief zijn, die buiten de lijntjes durven kleuren, die kansen zien én grijpen. Alleen komen die jonge entre-én intrapreneurs vaak niet vanzelf bovendrijven. Hun ondernemingszin moet gestimuleerd worden. Vlajo biedt daarom praktijkgerichte programma’s aan -van in de kleuterklas tot aan de universiteit- om ondernemingszin en ondernemerschap bij jongeren aan te wakkeren. Dat gebeurt via  het 4D pedagogisch plan, wat staat voor Dromen, Doen, Durven, Doorzetten, een leerlijn gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap.

Belangrijke ondernemende competenties worden via pedagogische programma’s en de bewezen ‘learning-by-doing’ methodiek stap voor stap aangereikt. Zoals creativiteit, probleemoplossend denken, resultaatgerichtheid,enzovoort. Het is onze overtuiging dat de kiem voor ondernemend denken en doen gelegd wordt in het onderwijs, aldus Vlajo. Vlajo treedt op als bruggenbouwer tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. “Vlajo wil jongeren hun eigen ondernemende talenten leren ontdekken”, aldus Peter Coenen, directeur bij Vlajo. “Doelen kiezen, weten wat je wil en ervoor gaan, met durf en passie. Scenario’s bedenken en mensen en middelen organiseren in een studentenonderneming. Leren uit ervaringen, goed voorbereid zijn op een succesvol functioneren in het bedrijfsleven. Met als effect, het leren creëren van meerwaarde, met een direct maatschappelijk en economisch belang. Ieder vanuit zijn latere werkplek of bedrijf: ondernemerschap wordt een attitude. Een onuitputtelijke bron.”

Vlajo telt inmiddels over heel Vlaanderen 112.211 deelnemende jongeren en leercoaches in haar programma’s.