Het auto- en vrachtwagenverkeer neemt sterk toe en dat bedreigt de bereikbaarheid van de Kortrijkse regio. De bedrijven zijn daarvan het eerste slachtoffer. Het Planbureau voorspelt tegen 2030 een groei van het vrachtvervoer met 44 procent en een groei van het personenvervoer met 11 procent. “Om dat toenemende verkeer het hoofd te bieden en het zo vlot en veilig mogelijk te laten doorstromen kondigt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts zowaar een mobiliteitsstudie aan. “Voor het eerst is er een globale aanpak vanuit een langetermijnvisie”, aldus het kabinet Weyts. De Kortrijkse schepen Axel Weydts reageert positief: “Ik ben hoopvol gestemd omdat de zaken eindelijk globaal worden aangepakt en omdat alle bevoegde instanties zich engageren om mee te werken aan een concrete oplossing.”

Tot daar de visie van de politiek. Over de R8 en de dodelijke verkeerswisselaar richting E403 (Brugge) en richting A19 (Ieper) zijn er sinds de eeuwwisseling, en zelfs daarvoor, al ettelijke studies gemaakt. Eén van de laatste studies (over de problematiek van Kortrijk-Oost) nam liefst negen jaar (sic!) in beslag. Dat de Vlaamse regering nu met een plan komt voor alweer een nieuwe studie, is eerder een tragische beslissing, ook al beweert de minister dat hij de hele ringproblematiek rond Kortrijk in kaart wil brengen. Voor het maken van een nieuwe studie, maakt Vlaanderen dit maal liefst 1 miljoen euro vrij. De consultants zullen daar kunnen mee leven, nemen we aan.

Het bedrijfsleven, met Voka op kop, vraagt vooral voor de verkeerswisselaar (die al voor ettelijke dodelijke slachtoffers heeft gezorgd en het verkeer ergerlijk stremt) al jaren, of beter decennia, een structurele oplossing. Hilde Crevits, voorganger van Ben Weyts, had dat ook al beloofd. Minister Weyts zegt nu dat de studie moet duidelijk maken welke mogelijke ingrepen er nodig zijn, zowel op infrastructureel vlak als op vlak van mobiliteitsbeleid. Op basis daarvan gaan de Vlaamse overheid, de provincie en de betrokken steden en gemeenten aan de slag om de bereikbaarheid en veiligheid aan te pakken.
De aangekondigde mobiliteitsstudie -de zoveelste in de rij- zal opgemaakt worden door de Vlaamse overheid. Een stuurgroep geleid door Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk, en Francis Benoit, burgemeester van Kuurne, zal het proces inhoudelijk begeleiden met directe ondersteuning van federale, regionale en provinciale instanties. De studie moet volgens Ben Weyts afgerond zijn tegen 2018. Of met andere woorden: voor 2020 moet er niets verwacht worden en zorgt Ben Weyts, zeker wat de verkeerswisselaar betreft, alweer niet voor oplossingen maar voor een grote stand still. Want studies zijn er al genoeg besteld en gemaakt. Even de schuiven opentrekken, en klaar is kees. Onze conclusie? Mocht het geen bittere ernst zijn, dan zouden we denken dat het hier om een politieke grap gaat. Of om 1 april. Maar daar is het nog even op wachten.