My Machine goes New York

My-MachineHet gaat hard voor My Machine, opgericht door HOWEST, het Streekfonds West-Vlaanderen (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) en de Intercommunale Leiedal. Nauwelijks twee jaar geleden trad My Machine buiten de Belgische landsgrenzen. Intussen heeft het concept een United Nations-erkenning op zak en wordt de My Machine-methodiek toegepast in zeven landen op drie continenten (België, Slovenië, Portugal, Frankrijk, Zuid-Afrika, Slovakije en de USA). Sinds deze week kan een nieuwe mijlpaal toegevoegd worden aan de steile opgang van My Machine nu de wereldvermaarde New York Academy of Sciences aankondigde te willen samenwerken met het West-Vlaamse concept.
De New York Academy of Sciences is niet zomaar een academie. Sinds 1817 brengt ze personaliteiten samen die wetenschap en samenleving dichter bij elkaar brengen. Hun leden zijn niet van de minsten: van Einstein tot Jefferson, van Darwin tot Edison. De huidige President’s Council van de Academie verzamelt niet minder dan 17 Nobelprijswinnaars. De Academy roemt vooral het feit dat My Machine de verwondering en fascinatie van kinderen voor wetenschap prikkelt. De innovatieve methodiek is volgens hen een excellent voorbeeld van het werken op twee skills: realistisch-praktijkgericht werken en projectmatig leren denken. My Machine en de New York Academy of Sciences noemen zich voortaan strategische partners. De samenwerking zal vooral bestaan uit het versterken van elkaars methodieken en online services.
My Machine heeft een methodologie die creativiteit, ondernemerschap, Open Educatie en STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) stimuleert. Het My Machine-concept is uniek in de wereld in haar combineren van alle onderwijsniveaus (van lager tot hoger onderwijs).
 samenwerking zal vooral bestaan uit het versterken van elkaars methodieken en online services. (KC)