De Nationale Bank heeft in een studie de prestaties van de zes Belgische havens onder de loep genomen. Het gaat over het jaar 2016. De havens van Oostende en Zeebrugge krijgen een gemengd rapport.

In de studie worden drie parameters in ogenschouw genomen: de toegevoegde waarde, de directe werkgelegenheid en finaal de overslag van goederen. Zeebrugge scoort goed op het vlak van toegevoegde waarde (996 miljoen euro, een vooruitgang van 1,8 procent tegenover 2015) en inzake directe jobs (9.332 of plus 0,4 procent). Minder goed zijn de cijfers van de overslag. Met 37,8 miljoen ton is er sprake van een terugval met 1,3 procent. Zeebrugge scoort volgens de Nationale Bank erg goed met de overslag van auto’s en inzake roro- trafiek (trucks op schip). Helaas zorgt de overslag voor een pijnpunt. Zeebrugge was inzake overslag zelfs de enige Belgische haven die in de min en niet in de plus scoorde.

Oostende dan en eerst het positieve nieuws. Met 1,464 miljoen ton is er sprake van een vooruitgang met liefst 13,1 procent. Minder goed dan: de directe tewerkstelling (4.959 jobs) loopt terug met 1,3 procent. Ook de toegevoegde waarde (507 miljoen euro) kalfde af met 1,2 procent tegenover 2015.