Vives SpekIn september eerstkomend wordt het nieuwe platform “SPEK” officieel gelanceerd. SPEK staat voor Studentenplatform Entrepreneurship Kortrijk. In wat soms de meest dynamische regio van West-Vlaanderen wordt genoemd is er meer dan ooit behoefte aan nieuw ondernemerschap. Ook de kennis om van “droom naar daad” over te gaan kan nog bijgestuurd worden. Het aantal starters ligt in de provincie West-Vlaanderen lager dan in andere provincies, zij het dat er verbetering op til is. Kortrijk en omgeving zijn het debet aan hun status en imago van ondernemersregio bij uitstek om elke nieuw vorm van ondernemerschap positief aan te moedigen.

Het nieuwe initiatief kan zich beroepen op een vrij brede belangstelling aan de basis. Om te beginnen duwen de onderwijsinstellingen gezamenlijk aan de kar. VIVES, Howest en Kulak bundelen de krachten voor een hoger doel. Ook de studentenverenigingen, de provincie West-Vlaanderen en de stad Kortrijk zelf zetten hun schouders onder het project, net als Voka en het Agentschap Innoveren & Ondernemen. SPEK, dat Europees gesubsidieerd zal worden, mikt in de eerste plaats op steun en informatie aan jongeren tussen 18 en 25 jaar. Via SPEK kunnen aspirant-ondernemers zich laten begeleiden door een businesscoach, en dat kan zowel een ondernemer met ervaring zijn als een academicus. (KC)