Nieuwe brug Harelbeke zorgt voor economische meerwaarde

brug HarelbekeIn Harelbeke werd de nieuwe brug, in de volksmond ook bekend als de “Kuurnebrug”, officieel ingehuldigd. Het kunstwerk heeft niet alleen belang als logistieke slagader, maar heeft ook een grote toegevoegde waarde op economisch vlak. Om vrachtschepen met drie lagen containers door te laten is een vrije hoogte van 7 meter nodig over een breedte van 35 meter. De brug in Harelbeke voldeed vroeger niet aan deze vereiste. Het vervoer via waterwegen wordt nochtans belangrijker en belangrijker, niet in het minst voor het bedrijfsleven die vragende partij is. Dankzij binnenschepen worden meer en meer vrachtwagens van de weg gehouden wat dan weer de verkeersveiligheid en dito comfort ten goede komt.

Dankzij de infrastructuur werken kunnen nu schepen met drie lagers containers onder de brug doorvaren. In het kader van wat op de Europese binnenwateren gebeurt, was een aanpassing absoluut noodzakelijk. De oude Hogebrug was te laag voor het verwachte scheepvaartverkeer en ook te smal om zwakke weggebruikers een veilige doorgang te bieden. Op de plaats van de oude brug is een fraaie nieuwe boogbrug gebouwd die qua schaal perfect past in de omgeving. Zij biedt voetgangers en fietsers een ruime doorgang. Door de speciale vorm van de brug ontstaat ook een soort stadsbalkon met zicht op de Leie. Eind januari 2016 werd de Hogebrug op haar plaats gevaren. Nu werd ze definitief “verankerd”. (KC)