Per 1 augustus werd Piet Desmet operationeel actief als campusrector van de Kulak (en vice-rector van de KUL). Hij is de achtste campusrector op rij sinds de oprichting van de West-Vlaamse universiteit in 1985. De nieuwe nummer één in opvolging van Marc Depaepe, is -net als de Kulak zelf- 52 jaar oud en een pur sang West-Vlaming. Hij fungeert vanaf nu zowel als campusrector voor KU Leuven Campus Kulak Kortrijk als in de rol van academisch beheerder voor KU Leuven Campus Brugge. De hechte band tussen de twee campussen -Brugge en Kortrijk-  is cruciaal voor de nieuwe rector. “Laten we vooral West-Vlaams denken en in termen van kwaliteit van het onderwijs”, aldus de nieuwe rector.

Piet Desmet lichtte deze week zijn beleid toe. Hij wil zich in alle opzichten profileren als een bruggenbouwer. Daarbij noemde hij alle sectoren met naam en toenaam: de bedrijfswereld, de sociale sector, de rest van de onderwijsgemeenschap (zowel hogescholen als middelbare scholen), de culturele sector en de politieke wereld. “Beleidsmatig voer ik al intense gesprekken met de burgemeesters van Brugge, Roeselare en Kortrijk, die alle drie ex-studenten van de Kulak zijn”, aldus Desmet. “Een universitaire gemeenschap is dan wel a-politiek, toch mag ze niet op een eiland leven. Ik dring bij de stadsbesturen aan op meer intense samenwerking. Dat kan zich vertalen op allerlei manieren. In Kortrijk is er bijvoorbeeld hoogdringend nood aan een betere verbinding tussen de campus en de binnenstad. Wat ons betreft mag de trambus, die enkele jaren terug al met succes werd uitgeprobeerd, er meteen komen. De Kulak kan ook overal een hefboom zijn om een concept als smart city professioneel te helpen invullen. Wij hebben terzake al heel wat expertise in huis, zoals met het project Edulab (integratie van de digitale technologie in het onderwijs).”

Piet Desmet beroept er zich op dat hij in de loop der jaren uitgebreide contacten heeft opgebouwd in de bedrijfswereld. “Je mag er me later op afrekenen maar de Kulak wil gewoon top zijn qua fundamenteel onderzoek ten dienste van de gemeenschap”, aldus Piet Desmet. “We hebben in ons R&D team vorsers zitten uit ruim dertig verschillende landen. Recent zijn er bijvoorbeeld toppers bij gekomen van de Amerikaanse topuniversiteiten Harvard en Colombia. Het moet altijd de bedoeling zijn een brede interactie op te zetten met het bedrijfsleven. Jawel, het mag meer zijn al doen we al heel veel samen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan bedrijfsstages bij de West-Vlaamse topbedrijven of aan samenwerking met West-Vlaamse sectororganisaties zoals recent met de voedingssector.”

In marge van de media ontmoeting raakte bekend dat de bijzonder succesrijke Roeselaarse ondernemer Patrick Maselis van het gelijknamige bedrijf, de taak van voorzitter opneemt in opvolger van Lieven Danneels (die evenwel nog altijd in het Leuvense bestuursorgaan zetelt). Volgens Maselis moeten de bedrijven en de Kulak er gezamenlijk alles aan doen om een braindrain van jong West-Vlaams talent te counteren. “Deze regio heeft op alle vlak alles te bieden”, aldus Maselis.