Nieuwe Nelca site weer een stap dichterbij

lendelede_nelca_10De heropleving van de oude Nelca-site in Lendelede komt een stap dichterbij. De Vlaamse regering heeft het brownfieldconvenant voor de site goedgekeurd. Met dit convenant wil Vlaanderen de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen stimuleren. Voor Leiedal en de gemeente biedt dit kader vooral administratieve en financiële voordelen. Het draagt bij aan een kwaliteitsvolle en snelle realisatie van deze nieuwe buurt nabij de dorpskern. Een brownfieldconvenant heeft als doel de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (zogenaamde brownfields) te stimuleren en te faciliteren door het afsluiten van convenanten met investeerders. Via zo’n convenant krijgen investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Om geïnteresseerde ontwikkelaars projecten te laten indienen, publiceert de Vlaamse overheid regelmatig oproepen.

Leiedal stelde zich eind 2014 als projectontwikkelaar kandidaat voor de vijfde oproep van het brownfieldconvenant met het reconversieproject Nelca. Nelca is een strategische site vanwege de schaal (10 hectare) en haar ligging nabij het centrum. De site wordt herontwikkeld als een kwaliteitsvol en volwaardig deel van het dorp. Het terrein biedt plaats aan 7,1 ha kmo’s, een dertigtal woningen, een kwalitatief openbaar domein en een nieuwe verbindingsweg. Dankzij het convenant, wensen Leiedal en de gemeente in de eerste plaats een optimale samenwerking met de verschillende betrokken partijen te bekomen, zoals het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, Infrax en Ovam. Leiedal benadurkt dat het een snelle en kwaliteitsvol project wil realiseren in een nieuwe buurt waar het aangenaam werken, wonen en vertoeven is.  De ontwikkelingen gebeuren in dialoog met omwonenden en inwoners. De sloop van de oude gebouwen is afgerond. Na de winter in 2017 start Leiedal met de infrastructuurwerken. Dit houdt onder meer de aanleg van de wegen in, het waterbeheerssysteem en groen. De verkoopspromotie wordt opgestart tijdens deze fase om snel tegemoet te komen aan de grote vraag naar kmo-gronden. (KC)