Nieuwe regeling “internationaal ondernemen” is positief voor starters

De tilleckaerts fitVlaamse regering heeft de subsidiepolitiek voor internationaal ondernemen hervormd. Flanders Investment and Trade (FIT) zal inzetten op een tweesporenbeleid: generieke subsidies in combinatie met internationaal maatwerk. De krachtlijnen van de nieuwe regeling zijn: een beperking van het aantal steuntypes (van acht naar vier), een uniform steunpercentage aan ondernemingen van 50 procent, meer zelfstandige keuzevrijheid voor de ondernemers uit de verschillende types steun, een grotere nadruk op startende exporteurs (met 75 procent steunpercentage aan startende ondernemingen) en administratieve vereenvoudiging via meer digitalisering.

Voortaan hanteert FIT naar eigen zeggen een tweesporenbeleid: generieke subsidies in combinatie met internationaal maatwerk. Vier afgebakende internationale activiteiten komen nog in aanmerking voor generieke steun: prospectiereizen buiten Europa, de deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen, de oprichting van een buitenlands prospectiekantoor en tot slot de aanmaak van productdocumentatie en digitale commerciële bedrijfscommunicatie.

Naast dit generieke kader kunnen bedrijven, ondernemingsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel een internationaal maatproject indienen ter bevordering van het internationaal ondernemen. Met het internationaal maatwerk wil FIT nog flexibeler en vraaggerichter inspelen op projecten van ondernemingen of ondernemingsgroepen. Opkomende economische landen krijgen daarbij absoluut voorkeur.
Claire Tillekaerts, nummer één van de FIT, kan zich vinden in de nieuwe regeling: “Uit recent onderzoek van de KU Leuven blijkt eens te meer dat onze subsidies hun doel niet missen,” zegt Tillekaerts. “In opdracht van Vives, het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, becijferden de onderzoekers de impact van indirecte overheidssteun tijdens de financiële crisis van 2008-2009. Daaruit bleek dat ondernemingen die in die periode exportsteun kregen, gemiddeld 20 procent meer volume exporteerden dan bedrijven die het alleen moesten rooien. Bovendien hadden ze gemiddeld ook meer kans om de crisis te overleven.” (KC)

infoOp 2 juni wordt in Brugge een infosessie georganiseerd om de nieuwe subsidieregeling uit de doeken te doen.