VEURNE – Zoals ook in de rest van West-Vlaanderen het geval is, kan de regio Veurne een vrij behoorlijk ondernemersrapport voorleggen. Tot die conclusie komt Voka West-Vlaanderen op basis van economische indicatoren. De bruto toegevoegde waarde van de ondernemingen groeide in de periode 2012 tot 2015 sterk aan, zowel in de regio Veurne als in de regio Diksmuide. De Veurnse economie is goed voor 1,81 miljard euro toegevoegde waarde.  De Diksmuidse economie realiseert circa 1,14 miljard euro. Het geeft aan dat het economisch herstel net iets sneller op gang kwam in West-Vlaanderen dan in Vlaanderen.

Veurne en omstreken doen het op alle vlak meer dan behoorlijk. Steeds meer mensen durven hun lot in eigen handen te nemen, wat blijkt uit het toegenomen aantal ondernemingen. Het arrondissement Veurne telt in 2016 (meest recent beschikbare cijfers) 6.098 actieve (btw-plichtige) ondernemingen. Per 100 ondernemingen worden er 9,6 nieuwe opgericht en 5,6 stopgezet. Dit geeft een netto-aangroei van 4%. De netto-groeiratio vertoont sinds 2013 een duidelijke opwaartse beweging. Dit geldt ook voor het arrondissement Diksmuide. In 2016 was er in de regio Diksmuide een aanwas van 3,4% en klom het aantal ondernemingen tot 5.586. Dat laat zich ook voelen op de arbeidsmarkt waar het aantal jobs sinds 2013 continu blijft stijgen in beide arrondissementen.  Eind juni 2016 (meest recente RSZ-cijfers) waren er 18.756 werknemers aan de slag in de regio Veurne en 12.158 in de regio Diksmuide. De voedingsindustrie is de belangrijkste sector inzake tewerkstelling.

Verheugend is volgens Voka West-Vlaanderen ook dat de werkloosheid in de Westhoek daalt. De daling was wel scherper in de regio Diksmuide dan in de regio Veurne, waar de structurele werkloosheid in een aantal kustgemeenten de werkloosheidscijfers negatief blijft beïnvloeden, ook in tijden van economisch herstel. Eind 2017 klokte de werkloosheidsgraad in het arrondissement Veurne af op 6,7% en in het arrondissement Diksmuide op 3,4%.

Prioriteiten

Voka west-Vlaanderen formuleert ook aantal prioriteiten. Zo wordt nogmaals aangedrongen op een betere ontsluiting. Een ringweg rond Diksmuide en een betere verbinding tussen Veurne en Ieper, zijn dringender dan ooit, vindt Voka. Finaal moeten de bedrijven in de regio zichzelf beter positioneren en dus marketeeren, vindt de werkgeversorganisatie.