Oostende krijgt primeur CNG station

CNG-tankstation 055Het eerste Oostendse CNG-tankstation opende zopas officieel zijn deuren op de GreenBridge-site. De Oostendse schepen van Leefmilieu Tom Germonpré huldigde het vierde CNG-station van GreenPoint Supplies en Ecofillco in en beloofde alvast dat Oostende een groepsaankoop voor CNG-wagens zou organiseren. CNG staat voor compressed natural gas en is de samengeperste variant (tot 200 bar) van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik.  CNG kan je niet tanken aan een gewoon tankstation waardoor de uitbouw van een netwerk aan nichestations noodzakelijk is.

Rijden op CNG  is kiezen voor een propere wereld zonder dat een lege portemonnee daarvan het gevolg is. Aan de pomp wordt beduidend minder betaald in vergelijking met de klassieke brandstoffen. Daarnaast heeft CNG een schone verbrandingsratio wat de onderhoudskosten van de motor drukt. CNG is  dus tot op vandaag de milieuvriendelijkste fossiele brandstof. CNG-wagens stoten 28 procent minder CO2 uit, 95 procent minder fijn stof (in vergelijking met diesel), zijn stiller en geven geen geurhinder. Dat het station er komt op de site van GreenBridge is geen toeval. GreenBridge wil een absolute voorloper zijn inzake nieuwe technologie en ecologische innovatie. (KC)