Deze week worden door het veilinghuis De Wit in Oostende verschillende belangrijke De Coene meubelen geveild. De Kortrijkse firma de Coene had begin vorige eeuw en in het interbellum zonder meer een wereldwijde reputatie gebouwd met zijn voor die tijd uitzonderlijk gestileerd en verfijnd aanbod. Tot op vandaag zijn de meubelen in bepaalde kringen zeer gegeerd en zorgen ze zelfs voor inspiratie bij hedendaagse designers.

Meubelen van de firma De Coene die in de eerste 25 jaar van haar bestaan, tussen 1900 en 1925, werden geproduceerd, zijn eerder zeldzaam terug te vinden. Veilinghuis De Wit pakt in die zin uit met een uitzonderlijk aanbod. “De eerste periode van de firma De Coene wordt als de art nouveau periode omschreven”, aldus De Coene expert par excellence, Roeselarenaar Noël Hostens. “Maar de eigenlijke art nouveau productie beperkt zich tot de eerste tien jaren, tussen circa 1900 en 1910. In de eerste De Coeneperiode werden ook veel meubelen in de arts and crafts stijl geproduceerd. Deze stijl was op die van Ruskin en Morris (UK) geïnspireerd. Niet minder belangrijk, maar soms wel vergeten, is dat de firma De Coene in deze periode ook een belangrijke productie in de Europese neostijlen, zoals de neo-Franse stijlen (Louis XV, Louis XVI, Empire), de neo-Engelse stijlen (Chippendale, Queen Anne, Elisabethan), de neo-Vlaamse-Spaanse Renaissance stijl of de neo-Duitse stijl (Biedermeier) aanhield. Bij de productie door de firma De Coene van de neo-Europese stijlen had de productie van de neo-Franse stijlen de absolute bovenhand in omvang. Het was Adolf De Coene, de broer van Jozef De Coene, die stage had gevolgd bij een belangrijke meubelmaker in Parijs, die deze productie bij de firma De Coene promootte. De productie van deze neo-Franse stijlen was zeer succesvol bij de firma De Coene, zodat zelfs de rijke Franse families hun eigen neo-Franse stijlmeubelen niet in Frankrijk zelf, maar bij De Coene in Kortrijk kwamen kopen. De Coene was ook tot ver over de Belgische grens gekend omdat zij geen enkele toegeving deden wat betreft de zeer goede kwaliteit van hun productie.”

Bij het veilinghuis DE WIT staan nu meubelen in de neo-Franse Louis XVI stijl te koop, van circa 1920. Maar ook een bureautje in de Arts and Crafts stijl, van circa 1920.