OOSTENDE – De regio Oostende kent een positieve evolutie op het vlak van werkloosheids- en werkzaamheidsgraad, maar de stad Oostende kent een aantal specifieke uitdagingen. Tot die conclusie komt Voka West-Vlaanderen. Er is namelijk een relatief groot aantal inwoners met niet-Europese achtergrond en een moeilijk socio-economisch profiel. Onder andere hierdoor kent de stad de hoogste werkloosheid van de hele provincie (11,8%) en de laagste werkzaamheidsgraad (68%). De krapte op de arbeidsmarkt, die elders voor problemen zorgt, is hier dus veel minder voelbaar.

Voka West-Vlaanderen stelde bij het begin van het nieuwe jaar een prioriteitenlijst op voor Oostende. Een nieuwjaarsbrief zeg maar in ondernemersverpakking, gebracht door regio voorzitter Johan Verborgh in de Versluys Arena, de thuisbasis van basketbalclub BC Oostende. De nieuwjaarswensen op een rijtje:

1/ Nood aan de juiste competenties voor openstaande vacatures. Hoewel er vanuit de stad reeds sterk wordt ingezet op deze problematiek, is het noodzakelijk om blijvend actie te ondernemen, wat Voka zelf ook doet.

2/ Innovatie en ondernemerschap stimuleren door een versterkte samenwerking met het onderwijs of met onderzoeksinstellingen (zoals met Greenbridge), onder meer via het concept ‘duaal leren’. Ook een netwerk creëren van innovatieve bedrijven kan daartoe bijdragen.

3/ Economische ontwikkelingen koppelen aan het door de Vlaamse overheid uitgewerkte beleidsplan ‘Complex project kustvisie’. Voka pleit er bij monde van regiovoorzitter Johan Veborgh voor om de voor Oostende belangrijkste economische sectoren te koppelen aan nieuwe vormen van kustbescherming.

4/ De vele lokale bedrijfsbelastingen aanpakken.

5/ Nieuwe ideeën rond mobiliteit, met onder meer een betere ontsluiting van zowel de haven als de luchthaven (bijvoorbeeld door de kusttram richting luchthaven te laten rijden).

6/ Volledige steun aan de offshore industrie en de zogenaamd blauwe economie.