Opleiding “expert windenergie” in Kortrijk en Oostende

windmolens-zeeKU Leuven en U Gent slaan voor de tweede maal de handen in elkaar en organiseren de opleiding “Offshore Windenergie” die focust op de verschillende facetten van een offshore windturbinepark. Deskundigen, onderzoekers en vertegenwoordigers uit universiteiten en industrie bieden inzicht in offshore windenergietechnologie, de integratie van windenergie in het elektrisch net, de exploitatie en het onderhoud van windturbineparken. Dit zijn stuk voor stuk uitdagingen en opportuniteiten voor West-Vlaanderen. De opleiding bestaat uit zeven verschillende modules gaande van technologische aspecten van windenergie, integratie van windenergie in het elektrisch net, economische aspecten en regelgeving, offshore windenergie tot en met functionele & operationele veiligheid. Een projectwerk samen met de lokale industrie maakt eveneens deel uit van deze opleiding. Om dit allemaal zo goed mogelijk in te vullen wordt er nauw samengewerkt met een aantal grote Belgische offshore spelers zoals C-Power, Deme, Nexans, Otary en Parkwind.

Momenteel staan drie operationele windturbineparken opgeteld voor de (West-) Vlaamse kust. De drie parken samen staan in voor de bevoorrading van ongeveer 600.000 gezinnen. In de nabije toekomst zullen een zestal nieuwe windturbineparken op de Noordzee voor een forse capaciteitstoename zorgen. “De realisatie van deze offshore windparken betekent ook nieuwe en bijkomende opportuniteiten voor lokale bedrijven”, vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen voor Economie. “Zo biedt bijvoorbeeld het onderhoud van windturbines heel wat potentieel voor lokale en langdurige tewerkstelling.”

Een succesvolle ontwikkeling van de Vlaamse offshore windenergiesector is mee afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. De organisatie van nieuwe, gespecialiseerde en toepassingsgerichte opleidingen zijn dus geen overbodige luxe. De opleidingen worden gegeven in Kortrijk en Oostende. (KC)

Meer informatie over de nieuwe opleiding is te vinden op: http://www.offshorewindenergy.be