OOSTENDE – De ngo Licht voor de Wereld reikte aan optiekzaak Dresen uit Oostende het label ‘Opticien voor de Wereld’ uit. Hiermee maakt de optiekzaak deel uit van een groep van 25 geëngageerde opticiens die de Belgische ngo helpt om kinderblindheid te bestrijden in Afrika.

Opticiens willen het zicht van hun klanten optimaliseren en beschermen. Ze geven hen de beste zorg voor een optimale gezondheid van de ogen.  Het label ‘Opticien voor de Wereld’ geeft hen de kans om hetzelfde te doen voor duizenden slechtziende en blinde kinderen in Congo, Rwanda en Tanzania. Om het label te behalen, gaat een optiekzaak het engagement aan om Licht voor de Wereld op jaarlijkse basis financieel te ondersteunen. Dankzij de bijdrage kan een oogarts in één van de projecten van Licht voor de Wereld twee cataractoperaties voor kinderen laten uitvoeren en ook het nodige medische materiaal aankopen. Daarnaast vervult de optiekzaak ook een sensibiliseringtaak door klanten te informeren over de grote ongelijkheid op vlak van oogzorg. 

Wereldwijd zijn naar schatting 1,4 miljoen kinderen blind. Schrijnend genoeg leeft 90 procent van hen in ontwikkelingslanden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan bijna de helft van alle gevallen van kinderblindheid verholpen worden. Door een organisatie als Licht voor de Wereld te ondersteunen, tonen de Vlaamse opticiens dat ze aandacht hebben voor problemen die hun eigen winkel overstijgen.  Door de klanten te sensibiliseren leveren ze een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen de kloof tussen arm en rijk. Het toont een warm signaal van solidariteit.

Licht voor de Wereld doet reuzenjob

Licht voor de Wereld leidt in Afrika gemeenschapswerkers op die kinderen met oogproblemen tijdig opsporen. Lokale oogartsen opereren kinderen met cataract. Om hun restzicht optimaal te benutten, krijgen de kinderen vervolgens visuele therapie. De ngo verdeelt ook brillen en andere visuele hulpmiddelen zoals een loep of handtelescoop. Verder zorgt de ngo ervoor dat kinderen met een blijvende visuele beperking samen met ziende leeftijdsgenootjes naar school gaan via inclusief onderwijs. www.lichtvoordewereld.be