Optimisme drijft boven bij kmo’s

sdworxEen nieuw jaar schept altijd nieuwe verwachtingen. Begin 2017 blijkt dat de kmo’s optimistischer kijken naar de tewerkstelling dan een jaar geleden. Bijna 36 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen verwacht het jaar 2017 met meer medewerkers te zullen eindigen. Vorig jaar was dat 28,3 procent. Voor het eerste kwartaal van 2017 hoopt 36,3 procent aan te werven. Opvallende motor in dit optimisme zijn de allerkleinste kmo’s. Een en ander blijkt uit een tewerkstellingsenquête van HR-dienstverlener SD Worx.Aan de driemaandelijkse bevraging namen 884 bedrijven met 1 tot 99 werknemers deel. De enquête peilde naar twee hoofdvragen: denkt de kmo binnen de twaalf maanden meer, minder of evenveel mensen in dienst te hebben en denkt de kmo volgend kwartaal aan te werven? Opvallend antwoord op de eerste vraag is dat amper 5,8 procent van de ondervraagde kmo’s een daling van het aantal medewerkers verwacht. “De verwachtingen over de tewerkstelling blijven meer dan goed: 36 procent is het derde hoogste cijfer dat we ooit konden optekenen”, zegt Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx. “Het is bovendien het tweede kwartaal op rij dat het verschil tussen optimisten en pessimisten meer dan 30 procent bedraagt.”

 Er heerst ook optimisme op korte termijn: 36 procent van de kmo’s denkt volgend kwartaal aan te werven. Een jaar geleden lag de intentie om aan te werven nog tien procent lager. Ook kleinere kmo’s gaan resoluut voor een groeiend aantal werknemers. In het segment van een tot vijf (huidige) medewerkers denkt 30,5 procent van de zaakvoerders met meer personeel te zullen zijn aan het einde van het jaar. Vorig jaar was dat 21,6 procent. In de categorie van vijf tot negentien  werknemers stijgt die groep van 36,5 procent in 2016 naar 45,1 in 2017. SD Worx ziet dat 35,8 procent van de Belgische kmo’s ook een toename verwacht van de hoeveelheid werk. Vooral kleinere kmo’s zijn optimistischer dan een jaar geleden: 32,3 procent versus 26,6 bij de kleinste (tot vijf werknemers) en 43,9 procent versus 37,7 voor kmo’s tot negentien werknemers.” (KC/PG)