In Izegem zijn de afbraakwerken op de site van de magazijnen van Metro, de logistieke transportafdeling van Vandemoortele en de voormalige schoenfabriek Driegelinck van start gegaan. Dit industrieel patrimonium wordt omgevormd tot woonruimte na de opdracht van de overheid aan de stad om volledig voor het statuut van woonstad te gaan. Op de site tussen de Kapelstraat, Kouterweg, Gravenstraat en Prinsessestraat wordt na de afbraak en sanering, het woonproject Princess gebouwd. Princess wordt een kwalitatieve en duurzame woonzone met een groen buurtpark met in totaal 158 entiteiten waaronder assistentieflats, appartementen en woningen.

De afbraakwerken konden pas starten nadat een team al een hele tijd druk in de weer was met het verschonen van vervuilde elementen en het wegbrengen van alle inboedel. Het puin van de afbraak wordt ter plaatse gebroken en grotendeels gerecupereerd voor de wegenis- en bouwwerken. De nodige plaatsbeschrijvingen voor de aanpalende gebouwen en constructies zijn gemaakt zodat alles zonder risico voor derden verdergezet kan worden. De hele buurt staat positief tegenover de afbraak van de oude site en kijkt uit naar de komst van het woonproject Princess.

De woonzone zal bestaan uit assistentieflats (met een ruim dienstenaanbod), appartementen en woningen. Dat betekent dat alle generaties hun weg en nieuwe thuis zullen vinden in dit woongebied en bijgevolg levenslang op de site kunnen blijven wonen. Princess wordt een buurt met groene open ruimtes en zal met drie toegangen (Prinsessestraat, Kouterweg en Kapelstraat) vlot toegankelijk zijn. Door de nadruk op fiets- en wandelverkeer en een doordacht circulatieplan biedt deze woonzone een rustige en veilige omgeving. Het wordt in ieder geval een meerwaarde voor de hele buurt, laat projectontwikkelaar Verstraete Woonprojecten weten.