Deze week nog stelt Leiedal de herinrichting voor van het Waregemse bedrijventerrein Groenbek, een gedeelte van de site van (ex)-Bekaert Textiles. Bekaert Textiles maakte er matrasstoffen. Nu wordt de site omgeturnd tot een kmo-zone met een bruto oppervlakte van 14 ha wordt door intercommunale Leiedal opnieuw ontwikkeld als bedrijventerrein, aangepast aan de hedendaagse normen. Het terrein ligt langs de Hoogmolenstraat te Waregem en is via de Deerlijkseweg en Expresweg (N382) vlot bereikbaar vanaf de E17 (afrit Waregem).

De oude productiesite krijgt nieuwe wegen en een moderne infrastructuur. Twee lanen met bomen loodsen je naar de nieuwe goed uitgeruste kavels met oppervlaktes die variëren van 2.000m² tot 1 hectare. Zijbermen in gras en hagen op de perceelgrenzen vervolledigen de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein. Een drietal oude gebouwen kan mits wat oplapwerk blijven functioneren in het nieuwe concept. Het opgelegde kleurgebruik van de bestaande en nieuwe bedrijfsgebouwen zorgt voor een uniforme uitstraling van de hele site. Een wandelcircuit en een fietspad door het aanliggende natuurgebied bewerkstelligen de toegankelijkheid voor trage weggebruikers. De lagergelegen Hooibeekvallei is een biologisch waardevol natuurgebied, waarvan Leiedal het typische karakter nog zal versterken.

In de groene strip tussen de Hoogmolenstraat en de kmo-gebouwen zullen 7 kantoren of diensten onderdak vinden. De kantoorgebouwen variëren in grootte en omvatten twee verdiepingen met een maximale vloeroppervlakte van 500 m². De naam van bedrijvenzone -Groenbek- werd niet lukraak gekozen. De nieuwe naam maakt een brug tussen het verleden en de toekomst. Ze verwijst naar het glorieuze verleden van de producent van matrasstoffen Bekaert Textiles en refereert gelijktijdig naar het toekomstige groene karakter van de KMO-zone.