Pecq lanceert “mini-haven” aan de poort van West-Vlaanderen

Pecq havenAan de grens met West-Vlaanderen, in Pecq, proberen de lokale autoriteiten vaart te steken achter de uitbouw van een kleine logistieke haven. De bedoeling: via het scheepvaartvervoer en dus de binnenwateren zorgen voor ontlasting van de wegen en dus een milieuvriendelijk alternatief bieden. De vergunningen voor een kade zijn aangevraagd via het systeem van de permis unique (bouw- en exploitatievergunning in één document. In 2017 moeten de plannen voor een bilateraal platform (weg en waterweg)  al vorm krijgen. Bevoegd minister Maxime Prévot helpt de schouders zetten onder het dossier. De kade zou zich moeten uitstrekken over 265 meter lengte en 15 meter breedte. Alles bijeen is er sprake van een investering van 3 miljoen euro, mede te financieren door de Région Wallonne.

Vier Waalse bedrijven van vlak over de West-Vlaamse provinciegrens, steunen het project. Het gaat om Vandeputte, Dufour, Cosucra en Lebrun. Samen hebben ze een consortium opgericht onder de noemer Agriport de Pecq. De bedrijven hopen er op termijn silo’s of stockageruimte te kunnen onderbrengen. Voor wie interesse heeft: er wacht ook 4,5 hectare grond voor bedrijven die verbindingen via het water wel zien zitten. (KC)